Bến Tre: Nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa - xã hội

08/04/2024 - 09:34

Từ đầu năm 2024 đến nay, Huyện ủy, UBND huyện và các cấp ngành huyện Ba Tri đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ. Hệ thống y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực. Công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề, giảm nghèo được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

A A

Một tiết dạy Toán bằng tiếng Anh tại Trường Tiểu học Phước Ngãi. Ảnh: Trần Xiện

Huyện đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024. Quy mô mạng lưới trường, lớp và cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đảm bảo công tác giảng dạy và học tập. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, tổ chức thực hiện.

Các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ được tập trung thực hiện, phục vụ tốt các sự kiện, nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của địa phương. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì và nâng chất, gắn với xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các ngành hữu quan tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai các chương trình mục tiêu y tế, dân số, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, kiểm soát và phòng chống dịch bệnh. Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2024. Các bệnh truyền nhiễm được quan tâm phòng chống. Toàn huyện có 16.581 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 12,11%; 13.293 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 9,71%; 198.243 người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 95,93%.

Huyện phối hợp đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, tư vấn việc làm, tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Có 1.103/3.500 lao động được giải quyết việc làm, đạt 31,51% nghị quyết, tăng 19,76% so với cùng kỳ; đưa 105/250 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 42% chỉ tiêu năm, tăng 176,32% so với cùng kỳ. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, với nhiều giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa và công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm chăm lo. Các chế độ, chính sách ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới được thực hiện tốt.

Đặc biệt, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy. Đến nay, huyện đã xây dựng được 7 trang thông tin điện tử; đang triển khai xây dựng thêm 11 trang thông tin điện tử. Đồng thời, huyện chỉ đạo các ngành quan tâm hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh lên sàn thương mại điện tử, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương.

Huyện thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, thực hiện chặt chẽ; công tác tuyển quân, giao quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu (210 tân binh); lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2024 cấp huyện, tại xã An Ngãi Tây và các xã. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền an ninh biên giới biển được đảm bảo giữ vững ổn định. Công tác tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra trong cao điểm. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, triệt xóa tụ điểm tệ nạn xã hội được tập trung quyết liệt từ huyện đến cơ sở.

Công tác nội chính được quan tâm lãnh đạo. Huyện đã kịp thời cụ thể hóa các chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính của năm 2024. Hoạt động của các ngành trong khối nội chính đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở được thực hiện tốt. 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Công tác hòa giải cơ sở được tập trung. Toàn huyện đã tiếp nhận 18 vụ việc, đưa ra hòa giải 15 vụ, hòa giải thành 13 vụ (đạt 86,6%).

Trong quý I năm 2024, ngành hữu quan huyện tập trung lãnh đạo, tuyên truyền thực hiện đồng bộ các văn bản về phòng chống tham nhũng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động đấu tranh phòng ngừa tham nhũng. Huyện ban hành kế hoạch lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 để các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện.

Theo QUỐC BÌNH (Báo Đồng Khởi)