Vĩnh Long: Nâng khống giá trị tài sản thế chấp, gây thiệt hại hơn 111 tỷ đồng

Vĩnh Long: Nâng khống giá trị tài sản thế chấp, gây thiệt hại hơn 111 tỷ đồng

Chủ doanh nghiệp nâng khống giá trị tài sản thế chấp, các bị cáo còn lại là lãnh đạo và cán bộ ngân hàng mặc dù biết hồ sơ không hợp lệ nhưng vẫn đồng ý cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 111 tỷ đồng.