Trà Vinh: Giúp người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng

Trà Vinh: Giúp người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng

Mô hình câu lạc bộ (CLB) “Vận động gây quỹ tái hòa nhập cộng đồng” được thành lập và nhân rộng ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh, có nhiều CLB đã vận động, giúp đỡ hàng chục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định cuộc sống. Điều đáng mừng là từ nguồn vốn vay của CLB mà nhiều người đã có việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo.