Cà Mau: Quản lý chặt quỹ khám, chữa bệnh

19/02/2024 - 09:35

Năm qua, mặc dù Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Sở Y tế thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT), nhưng đến cuối năm tổng chi phí KCB BHYT trên địa bàn tỉnh vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao trên 133 tỷ đồng.

A A

Năm 2023, tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi KCB BHYT là 1.081,851 tỷ đồng. Kết quả, tổng chi phí KCB BHYT là 1.206,58 tỷ đồng và tổng chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu là 8,82 tỷ đồng.

Nhiều nguyên nhân tăng chi phí

Theo số liệu trên Hệ thống giám sát của BHXH tỉnh Cà Mau, năm qua, trên địa bàn tỉnh có gần 3 triệu lượt người KCB BHYT; tăng 22,15% so với cùng kỳ năm trước, tăng cao hơn toàn quốc (15,53%). Tần suất KCB BHYT là 2,89 lượt KCB/thẻ BHYT, tăng lần lượt so với năm 2020, 2021, 2022 là 3,78%, 31,11% và 23,20%.

Lượt KCB gia tăng chủ yếu tại các cơ sở KCB tuyến huyện ngoài công lập (31,67%) so cùng kỳ và tuyến tỉnh (25,57%) và giảm tại tuyến y tế xã (10,4%).

Chi phí bình quân chung của các cơ sở KCB BHYT đều cao hơn khu vực, nhất là chi phí bình quân chung ngoại trú, kể cả công lập và ngoài công lập.

Một trong những nguyên nhân Cà Mau vượt quỹ BHYT là chi phí xét nghiệm cao hơn toàn quốc và khu vực.

Cơ cấu chi phí KCB BHYT của tỉnh Cà Mau chủ yếu chi cho xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh có tỷ lệ cao so với toàn quốc và khu vực, chi phí thuốc thấp hơn. Trong đó, tập trung chủ yếu tại các cơ sở KCB ngoài công lập.

Một số cơ sở KCB BHYT mở rộng phạm vi hoạt động như xạ trị, can thiệp tim mạch tại Bệnh viên Ða khoa Cà Mau; tăng số lượng phẫu thuật mắt phaco tại Bệnh viện Mắt - Da Liễu... Ngoài ra, nhiều cơ sở ký phụ lục hợp đồng gia tăng danh mục dịch vụ kỹ thuật để nâng cao chất lượng KCB trong năm 2023, nhất là lĩnh vực phục hồi chức năng, y học cổ truyền.

Tăng chi phí dịch vụ kỹ thuật do triển khai Thông tư số 22/2023 của Bộ Y tế.

Quản lý, kiểm soát như thế nào?

Ðể quản lý chặt chẽ, đúng quy định, hiệu quả chi phí KCB BHYT trong thời gian tới, tại cuộc họp về tình hình KCB BHYT năm 2023, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế tăng cường theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng KCB BHYT, nhất là tuyến xã, khắc phục những bất cập hiện nay về nhân lực, tài chính, hạ tầng; hoàn chỉnh các quy trình, hướng dẫn chẩn đoán điều trị; KCB BHYT theo đúng quy trình quy định; giảm chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh do sử dụng lãng phí quỹ BHYT.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo tiền lương, phúc lợi cho nhân viên y tế; tuyệt đối không mượn nguồn để chi cho việc chi vượt KCB BHYT, nhất là lấy nguồn chi từ lương, chi cho hoạt động thường xuyên và các khoản thanh toán khác. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, nếu để xảy ra tình trạng cơ sở y tế công lập nợ lương, thiếu kinh phí hoạt động, thiếu thuốc phục vụ KCB cho Nhân dân do sử dụng nguồn kinh phí không đúng quy định.

Ông Nguyễn Minh Luân cũng chỉ đạo Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan rà soát chi tiết từng cơ sở KCB BHYT có chi phí bình quân, cơ cấu chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cao để phát hiện sự bất thường, không hợp lý; xác định rõ những chỉ định mang tính lạm dụng, sử dụng lãng phí quỹ BHYT để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra chặt chẽ các cơ sở KCB BHYT công lập và ngoài công lập, khi phát hiện dấu hiệu bất thường phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo hoặc cần thiết đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Việc ký phụ lục hợp đồng gia tăng danh mục dịch vụ kỹ thuật để nâng cao chất lượng KCB trong năm 2023, nhất là lĩnh vực phục hồi chức năng, y học cổ truyền cũng làm tăng chi phí KCB BHYT.

Có giải pháp yêu cầu các cơ sở KCB BHYT thực hiện cam kết giảm dần về chi phí bình quân, cơ cấu chi phí xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh so với bình quân của tỉnh và khu vực, tăng tỷ trọng chi phí thuốc điều trị hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, nâng cao chất lượng thụ hưởng trực tiếp cho người dân.

Công khai danh sách cơ sở KCB BHYT có chi phí cao, chỉ định dịch vụ kỹ thuật y tế bất thường; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng đơn vị làm tốt.

"Sau khi rà soát, phân tích, BHXH tỉnh và Sở Y tế phối hợp tổ chức mời từng cơ sở KCB BHYT để chỉ rõ sai sót và yêu cầu cơ sở KCB BHYT khắc phục. Ðồng thời, chỉ ra những chi phí bất hợp lý, sau đó tạm giao chi phí bình quân KCB BHYT phù hợp, hướng đến chi phí bình quân, cơ cấu chi phí của các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh tương đồng với khu vực", ông Nguyễn Minh Luân yêu cầu./.

Theo PHÚC DUY (Báo Cà Mau)