Hậu Giang: Nhiều kết quả tích cực từ Nghị quyết đô thị

08/07/2024 - 09:41

Với cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt các nội dung của Nghị quyết số 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, thị xã Long Mỹ đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo tiền đề cho những bước phát triển mới trong lĩnh vực phát triển đô thị.

A A

Bức tranh đô thị thị xã Long Mỹ ngày càng phát triển mang đặc trưng vùng sông nước.

Kết quả toàn diện

Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ cho biết, về tình hình thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 29-6-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, trong thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả. Về việc nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, các ngành và chính quyền địa phương đã tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai khoáng sản, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã về công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Tổ chức tuyên truyền 47 cuộc với 1.268 lượt người tham dự.

Trên cơ sở Kế hoạch số 188 ngày 27-7-2023 về thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 29-6-2023, UBND các xã, phường đã xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, qua đó cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm về công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị đã được các địa phương quan tâm thực hiện và xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng phải thực hiện thường xuyên, liên tục; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ khi mới phát sinh, xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thị xã.

Về mỹ quan đô thị, Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị được 87 cuộc với 448 lượt người tham gia; cam kết, nhắc nhở 15 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường; vận động tháo dỡ mái che 6 trường hợp.

Ông Trần Triệu Hùng, Bí thư phường Thuận An, cho biết 6 tháng đầu năm 2024 về xây dựng trên địa bàn có 20 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp xây dựng vi phạm, qua đó đã lập biên bản xử lý 1 trường hợp theo thẩm quyền của phường, còn 1 trường hợp vượt thẩm quyền, địa phương đã chuyển về thị xã. Người dân đa số chấp hành nghiêm, nhưng cũng còn số ít chưa chấp hành tốt, dẫn đến còn vi phạm. Ngoài ra, nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân ngày càng nhiều, vẫn còn không xin phép. Về hướng tới, tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 04, Kế hoạch số 188. Ngoài ra, quản lý chặt, tăng cường kiểm tra, xử lý và công tác phối hợp cấp trên nhịp nhàng, đồng bộ để xử lý nghiêm và làm sao nâng cao ý thức người dân trên địa bàn.

Thông tin về giải pháp thời gian tới, ông Lưu Quốc Anh, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân để người dân biết và không vi phạm. Đặc biệt trong tuyên truyền phải nói rõ khung tiền phạt và biện pháp khắc phục hậu quả để bà con hiểu và tự giác chấp hành. Tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai. Tăng cường ra quân kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Phòng Quản lý đô thị tiếp tục phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị và địa phương kiểm tra việc chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân vi phạm, trường hợp chủ đầu tư vi phạm mà chưa tự giác chấp hành thì tiếp tục vận động, tuyên truyền. Nếu chủ đầu tư vẫn không chấp hành thì củng cố toàn bộ hồ sơ trình UBND thị xã ban hành các Quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm theo quy định. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của địa phương và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Đội quản lý trật tự đô thị thị xã...

Nâng chất các tiêu chí đô thị loại III

Thị xã Long Mỹ được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III theo Quyết định số 1012 ngày 03-12-2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đến nay, qua rà soát đô thị loại III, thị xã đã đạt 5/5 tiêu chí, tương ứng với 54/59 tiêu chuẩn của đô thị loại III (trong đó 23 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 31 tiêu chuẩn đạt yêu cầu nhưng chưa đạt điểm tối đa cần nâng chất), còn lại 5 tiêu chuẩn chưa đạt.

Từ năm 2020 đến nay Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND thị xã thực hiện nhiều công trình, dự án để nâng chất các tiêu chí đô thị loại III như: lát gạch vỉa hè, cống thoát nước đường 30 Tháng 4 (đoạn từ vòng xoay đường Cách mạng Tháng Tám đến Quốc lộ 61B); cống thoát nước, lát gạch vỉa hè đường Trần Hưng Đạo; xây dựng công viên trước trung tâm văn hóa; cải tạo công viên 3 Tháng 2 và công viên Trần Hưng Đạo; lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng trên các tuyến Quốc lộ 61B, Đường tỉnh 928B, đường ô tô về trung tâm xã Long Trị A; nâng cấp giặm vá, xây dựng mới nhiều tuyến đường và cầu giao thông… nhằm tạo bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư những năm qua rất hạn chế nên những công trình, dự án đã được đầu tư quy mô còn khá nhỏ so với nhu cầu phát triển, chưa tạo ra bước đột phá mới trong công tác phát triển đô thị.

Để có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển đô thị thời gian tới, ông Lưu Quốc Anh, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ cho biết, Phòng Quản lý đô thị sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư đang thực hiện các dự án khu đô thị mới sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đồng thời tham mưu Thị ủy, UBND thị xã thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Riêng về trụ cột đô thị của thị xã Long Mỹ, Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch số 132 ngày 13-6-2022 về phát triển đô thị thị xã Long Mỹ với tổng nguồn vốn khoảng 2.236 tỉ đồng. Trong đó, vốn huy động từ doanh nghiệp 905 tỉ đồng (gồm 5 dự án khu đô thị mới với diện tích 62,4ha) và vốn nhà nước khoảng hơn 1.200 tỉ đồng (dự kiến vay từ ngân hàng thế giới giai đoạn 2026-2030). Khi các dự án khu đô thị mới và dự án nâng cấp đô thị hoàn thành sẽ góp phần củng cố, nâng chất các tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa, đồng thời khắc phục những tiêu chuẩn chưa đạt theo quy định.

Ông Đoàn Quốc Thật, Bí thư Thị ủy Long Mỹ, cho biết: Sắp tới, địa phương tập trung các nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị, có kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại III. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…

Theo MỘNG TOÀN (Báo Hậu Giang)