Hậu Giang: Thi công hoàn thành tuyến đường Nguyễn Huệ nối dài

13/01/2022 - 16:10

Gói thầu xây dựng đường Nguyễn Huệ nối dài thuộc Dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, có giá trị trên 50 tỉ đồng. Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 2,4km. Gói thầu được triển khai từ tháng 4-2020, đến nay đã hoàn thiện với khối lượng xây lắp đạt 100% giá trị.

A A

Diện mạo đường Nguyễn Huệ nối dài sau khi hoàn thành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vị Thanh, đường Nguyễn Huệ nối dài đã hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. Sau khi thực hiện xong khối lượng công việc, Ban quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu cho tu sửa một số vị trí sụp lún gạch trên mặt bờ kè Xà No để góp phần tôn tạo mỹ quan đô thị sau khi dự án hoàn thành.

Theo Báo Hậu Giang