Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang

14/05/2024 - 15:30

Sáng 14-5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang.

A A

111512KGO_20240514_Nghia hai nguoi  _DSC7445

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương. Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; định hướng tiếp tục đổi mới qua thực tiễn của tỉnh trong thời gian tới…

Phát biểu tổng kết buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kiên Giang qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy Kiên Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân trong tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực. Kiên Giang hiện đang đứng thứ hai về quy mô kinh tế trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Kinh tế phát triển vượt bậc, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Đời sống nhân dân được cải thiện, nông thôn từng bước được đổi mới, nội bộ đoàn kết thống nhất, chính trị ổn định, Đảng bộ từng bước trưởng thành.

Đặc biệt trong 3 năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, mức tăng GRDP đạt bình quân 5,29% trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 trên 3.000 đô la Mỹ. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, địa phương, gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác nội chính, cải cách tư pháp và đối ngoại được tăng cường và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

111559KGO_20240514_MVH  _DSC7445

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh báo cáo với Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong một số lĩnh vực hoạt động, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, Kiên Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển văn hóa, xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Kiên Giang phải chú trọng ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực cho việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Theo ĐẶNG LINH (Báo Kiên Giang)