TP. Bến Tre thi đua xây dựng đạt chuẩn đô thị loại I

01/12/2023 - 09:45

Đại hội XII Đảng bộ TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định chủ đề và xem đây là tư tưởng chỉ đạo hành động của toàn Đảng bộ xuyên suốt trong 5 năm tới, đó là “Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030”.

A A

Một góc công viên Hoàng Lam, phường An Hội, TP. Bến Tre.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng, để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần “Đồng khởi mới” trong hệ thống chính trị và nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy xác định xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I là đích đến của việc thực hiện phong trào “Đồng khởi mới”. Theo đó, xem xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện và huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị gắn với xây dựng TP. Bến Tre “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” là “Hai chân” của phong trào. Trên cơ sở đó định ra “Ba mũi” cần tập trung lãnh đạo thực hiện: Với mũi thứ nhất là lập lại trật tự đô thị và xử lý không để phát sinh rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường; mũi thứ hai tăng cường vận động nhân dân đồng thuận thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; mũi thứ ba thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của TP. Bến Tre luôn được tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, tinh thần đồng thuận được đề cao với điểm nhấn trọng tâm là tăng cường thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ThU ngày 5-1-2023 của Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn TP. Bến Tre, giai đoạn 2023 - 2030”, gắn với thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ TP. Bến Tre.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TP. Bến Tre có bước phát triển khá toàn diện. Mũi kinh tế chủ lực thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 10,68%/năm. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 5,89%. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng phù hợp với địa bàn đô thị, gắn với du lịch sinh thái; tổng giá trị nông nghiệp tăng bình quân 1,17%/năm.

Hiện TP. Bến Tre đang xây dựng đô thị theo hướng thông minh thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, góp phần nâng cao chất lượng quản lý đô thị. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế. Hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển đa dạng, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai thường xuyên, gắn với thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới - Đô thị văn minh”. Chủ trương “Sáu không” của Thành ủy đạt kết quả khá tốt, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan sạch, đẹp, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, tỷ lệ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội giảm, tai nạn giao thông đường bộ giảm so với cùng kỳ. Tiếp tục giữ vững và nâng chất phường đô thị văn minh; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

TP. Bến Tre hiện đang tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các công trình trường học, văn hóa, chợ, nhà ở dân cư, đường giao thông, điện, nước. Qua rà soát, đánh giá sơ bộ, hiện thành phố đã đạt 44/59 tiêu chuẩn phân loại đô thị, các tiêu chuẩn còn lại chưa đạt đang được đảng bộ tích cực lãnh đạo thực hiện, nhằm đảm bảo lộ trình xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030.

“Những kết quả đạt được nêu trên tuy chỉ là bước đầu nhưng đã minh chứng rõ nét sự nhanh chóng vào cuộc, nhận thức và trách nhiệm cao của Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tích cực tham gia phong trào “Đồng khởi mới” của nhân dân thành phố. Tin rằng, tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo phương châm Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục được phát huy, lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới, tạo động lực quan trọng để đáp ứng mục tiêu, sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân TP. Bến Tre về bước phát triển nhanh và toàn diện, sớm đạt chuẩn đô thị loại I, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh” - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Bến Tre Võ Thanh Hồng

Theo KIỀU PHƯƠNG (Báo Đồng Khởi)