TRA CỨU KẾT QUẢ XỔ SỐ

Chọn Tỉnh/TP:

AN GIANG 25/11/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 604416
Giải Đặc Biệt 04416
Giải Nhất 23181
Giải Nhì 33706
Giải Ba 30197 - 80263
Giải Tư 78673 - 82437 - 88660 - 71199 - 32407 - 74825 - 49057
Giải Năm 3562
Giải Sáu 9517 - 5891 - 6233
Giải Bảy 436
Giải Tám 84

AN GIANG 18/11/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 691122
Giải Đặc Biệt 91122
Giải Nhất 97521
Giải Nhì 23980
Giải Ba 90980 - 26937
Giải Tư 15061 - 85395 - 55190 - 06592 - 19014 - 48296 - 84515
Giải Năm 9424
Giải Sáu 4223 - 6829 - 6644
Giải Bảy 138
Giải Tám 30

AN GIANG 11/11/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 931748
Giải Đặc Biệt 31748
Giải Nhất 31109
Giải Nhì 23141
Giải Ba 64073 - 44833
Giải Tư 73391 - 91233 - 96236 - 37584 - 14826 - 59105 - 05337
Giải Năm 0801
Giải Sáu 5040 - 4403 - 5695
Giải Bảy 610
Giải Tám 10

AN GIANG 4/11/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 681879
Giải Đặc Biệt 81879
Giải Nhất 27742
Giải Nhì 56013
Giải Ba 32437 - 26408
Giải Tư 58373 - 21107 - 66993 - 81874 - 47642 - 28173 - 50720
Giải Năm 7846
Giải Sáu 6369 - 8376 - 2771
Giải Bảy 455
Giải Tám 96

AN GIANG 28/10/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 481554
Giải Đặc Biệt 81554
Giải Nhất 99916
Giải Nhì 99129
Giải Ba 28169 - 81825
Giải Tư 36138 - 75274 - 38736 - 03338 - 65523 - 39655 - 97507
Giải Năm 0000
Giải Sáu 8283 - 7070 - 0328
Giải Bảy 504
Giải Tám 68

AN GIANG 22/7/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 942923
Giải Đặc Biệt 42923
Giải Nhất 97593
Giải Nhì 94519
Giải Ba 09097 - 36808
Giải Tư 05008 - 60386 - 48408 - 40791 - 11262 - 24174 - 94512
Giải Năm 3654
Giải Sáu 0941 - 8493 - 9556
Giải Bảy 239
Giải Tám 42

AN GIANG 15/7/2021

Giải Số trúng
Đặc Biệt 6 Số 942923
Giải Đặc Biệt 42923
Giải Nhất 97593
Giải Nhì 94519
Giải Ba 09097 - 36808
Giải Tư 05008 - 60386 - 48408 - 40791 - 11262 - 24174 - 94512
Giải Năm 3654
Giải Sáu 0941 - 8493 - 9556
Giải Bảy 239
Giải Tám 42