Bạc Liêu: Nghiêm cấm can thiệp việc giải quyết, xử lý vi phạm hành chính

30/03/2023 - 15:11

Sáng 30/3, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa ký văn bản chỉ đạo nghiêm cấm các hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.

A A

Một góc quảng trường Hùng Vương tại thành phố Bạc Liêu.

Cụ thể, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ có hành vi sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản, hạn chế quyền của người vi phạm. Đồng thời, có hành vi dung túng, bao che, tác động, tiếp tay, không xử phạt vi phạm, can thiệp trái pháp luật hoạt động xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, thời gian qua, bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Cụ thể như còn xảy ra hồ sơ chưa bảo đảm tính chặt chẽ, chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử phạt không kịp thời; tổ chức thi hành quyết định xử phạt chưa nghiêm túc, nhiều trường hợp để lại hậu quả khó khắc phục...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, địa phương đến cán bộ, công chức, chiến sĩ, viên chức và nhân dân. Đặc biệt, nghiêm cấm các cán bộ, công chức, viên chức can thiệp việc giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính…

Theo Nhân dân