Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh: Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 06 tháng đầu năm 2022

27/06/2022 - 14:49

Sáng ngày 27/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 06 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2022. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

A A

Quang cảnh hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy tốc độ tăng trưởng GRDP 06 tháng đầu năm giảm 2,37% so với cùng kỳ, nhưng tăng trưởng GRDP trong quý II/2022 đã có chiều hướng tăng (tăng 0,36%). Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước 12.154 tỷ đồng, đạt 42,75% kế hoạch, tăng 6,77% so cùng kỳ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương XDNTM, đến nay có 82/85 xã đạt 19 tiêu chí, 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước 16.863 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch; tổng thu ngân sách 7.431 tỷ đồng, đạt 71,9% dự toán, trong đó thu nội địa 3.085 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán, tăng 0,5% so cùng kỳ. Triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến ngày 15/5/2022 đã giải ngân 29,5 tỷ đồng, đạt 14,9% nguồn vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tập trung xúc tiến du lịch.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện tốt khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng học tập.

Hoàn thành việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo quy định. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và quan tâm chăm lo công tác bảo trợ xã hội. Giải quyết việc làm mới cho 13.520 lao động (đạt 58,7% kế hoạch); đưa 396 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (đạt 44% kế hoạch); tư vấn cho 5.684 lượt người đến tìm việc làm...

Tại hội nghị, đại biểu thảo luận các nội dung về dự án điện; giá điện sản xuất ngành công nghiệp; các cụm khu công nghiệp; xây dựng cơ bản; luân chuyển cán bộ, công chức; xây dựng cầu Đại Ngãi; vệ sinh môi trường.

Ông Tiêu Thanh Tân, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu về thu ngân sách 06 tháng đầu năm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho biết: kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm đạt tương đối. Tuy nhiên công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, các kết luận, quy định của Trung ương có mặt còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác XDNTM có biểu hiện chậm lại. Triển khai các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa hiệu quả, thiết thực. Một số địa phương chưa quan tâm đến công tác phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa; phát triển du lịch còn chậm…

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: tiếp tục quán triệt nhất quán, xuyên suốt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” ở tất cả các cấp, các ngành. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện trách nhiệm vụ nêu gương của cán bộ, đảng viên, triển khai thực hiện tốt mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Triển khai đúng tiến độ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND khóa X. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của UBND tỉnh. Nghiên cứu điều chỉnh các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 về kinh tế, trên cơ sở phát huy tối đa dư địa phát triển của các ngành, lĩnh vực có khả năng, điều kiện, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Xây dựng, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; chủ động, tích cực hỗ trợ huyện Cầu Ngang, Duyên Hải hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới theo nghị quyết đề ra. Khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021 - 2025 của tỉnh…

Theo Báo Trà Vinh