Bến Tre: Củng cố hoạt động các tổ chuyển đổi số cộng đồng

20/03/2023 - 09:17

Sau thời gian 1 năm triển khai thí điểm mô hình tổ chuyển đổi số cộng đồng (CĐSCĐ), toàn tỉnh có 9/9 huyện, thành phố thành lập tổ CĐSCĐ cấp huyện, 157/157 xã, phường, thị trấn thành lập tổ CĐSCĐ cấp xã và 450/968 ấp, khu phố thành lập tổ CĐSCĐ.

A A

Xã đoàn Bình Phú (TP. Bến Tre) tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Thành Đoàn

Thành viên của tổ CĐSCĐ là người trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện CĐS trong từng lĩnh vực của đời sống.

Kết quả đến nay, 100% thành viên tổ CĐSCĐ được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức về CĐS, các chủ trương, chính sách, pháp luật về CĐS với hình thức trực tiếp, trực tuyến. Đặc biệt, các thành viên của tổ ở các ấp, khu phố cũng được chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số (CNS), kỹ năng số như: sử dụng DVCTT, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, sổ sức khỏe điện tử và các nền tảng công nghệ khác.

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CĐS của tỉnh, hầu hết các tổ CĐSCĐ thành lập đều có đầy đủ các thành phần nhưng các thành viên chưa được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, công tác quản lý, điều hành của các tổ cấp huyện, xã chưa thật sự hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các thành viên trong tổ cũng chưa thật sự nhịp nhàng, các thành viên chưa tích cực, chủ động tham gia các hoạt động hướng dẫn người dân, bước đầu cũng chỉ tuyên truyền, vận động thực hiện. Hầu hết các hoạt động của tổ CĐSCĐ đều do cán bộ đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở thực hiện và chưa được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình từ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội khác. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về CĐS, kỹ năng số được tổ chức thường xuyên với nhiều đối tượng tham dự nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra; việc tiếp cận và sử dụng công nghệ của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế.

Xác định vai trò quan trọng của tổ CĐSCĐ đối với nhiệm vụ CĐS, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị, các huyện, thành phố khẩn trương kiện toàn, thành lập 100% tổ CĐSCĐ cấp huyện, cấp xã, ấp, khu phố và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó nòng cốt là lực lượng đoàn thanh niên. Thành viên tổ CĐSCĐ phải là người có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng; có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới; có kỹ năng sử dụng nền tảng số, CNS; có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng CNS.

Đặc biệt, với các mô hình hiệu quả về CĐS ở cơ sở và của tổ chức đoàn thanh niên cần tiếp tục được nhân rộng. Cũng như các cơ quan chức năng có tham mưu cho tỉnh lộ trình cụ thể để thúc đẩy việc sử dụng DVCTT. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp phải là người đi đầu, nêu gương; mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải là một công dân số. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức trên phạm vi toàn tỉnh có tài khoản sử dụng DVCTT và bắt buộc phải sử dụng DVCTT khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

Theo Báo Đồng Khởi