Bến Tre: “Đồng khởi mới” trên quê hương anh hùng Thạnh Phước

26/09/2022 - 08:38

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại Võ Văn Hùng cho biết: Tháng 10-2020, xã xây dựng thành công xã nông thôn mới và trong năm 2021, Đảng ủy xã Thạnh Phước xây dựng thành công 2 chi bộ (CB) ấp Phước Bình và Phước Lợi đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đây là hai CB ấp “xây dựng điển hình” trong công tác xây dựng Đảng, hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

A A

Trường THPT Thạnh Phước (Bình Đại).

Xã Thạnh Phước có diện tích tự nhiên trên 5,2 ngàn ha, trong đó có hơn 4 ngàn ha đất nuôi trồng thủy sản, có 7 ấp với hơn 2.700 hộ dân, hơn 9.800 nhân khẩu, sinh hoạt tại 92 tổ nhân dân tự quản. Đảng ủy xã Thạnh Phước có 14 CB với 249 đảng viên. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Thạnh Phước có nhiều điểm sáng, là địa phương 2 lần đón nhận danh hiệu anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, 7/7 ấp được triển khai xây dựng mô hình kiêm nhiệm, trong đó, có 5 ấp thực hiện mô hình Bí thư CB kiêm Trưởng ấp, 2 ấp thực hiện mô hình Bí thư CB kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận. Trong năm 2021, từ “xây dựng điển hình” tại 2 CB ấp Phước Bình và CB ấp Phước Lợi xây dựng đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện, Đảng ủy xã Thạnh Phước tổ chức tọa đàm, học tập kinh nghiệm cho các CB ấp còn lại bắt kịp và tiếp tục nhân rộng “điển hình”. Trong năm 2022, Đảng ủy xã đã chọn và đăng ký 2 CB ấp Phước Hòa và CB Tân Long xây dựng đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Theo Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Phước Võ Văn Hùng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là một trong “hai chân” quan trọng, then chốt được Đảng ủy xã xác định trong việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Hiện 3 CB ấp Phước Thạnh, Tân Bình, Tân An sẽ phấn đấu, nỗ lực đạt chuẩn mô hình này vào năm 2023. Cuối năm 2021, qua đánh giá chất lượng sinh hoạt của CB trực thuộc, có 7/7 CB ấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy xã Thạnh Phước được nhận bằng khen 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về công tác chuyển đổi số, xã Thạnh Phước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ văn bản đi dạng điện tử trên hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-iOffice đạt 98%, tỷ lệ hồ sơ các thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 72%. 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ thay thế các hệ thống thư điện tử khác.

Cũng với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, phát huy truyền thống của xã 2 lần anh hùng, tháng 10-2020, với sự hưởng ứng nhiệt tình, hăng hái thi đua của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp, sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân, Thạnh Phước đạt danh hiệu xã nông thôn mới. “Theo Nghị quyết của Đảng ủy xã, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Thạnh Phước sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao”, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Phước Võ Văn Hùng cho biết thêm.

Theo Báo Đồng Khởi