Bến Tre: Sớm bàn giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2

24/03/2023 - 09:38

Thời gian hoàn thành, kết thúc công tác bàn giao mặt bằng (BGMB) Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre chậm nhất ngày 31-3-2023. Đây là mốc thời gian mà tỉnh đưa ra, với mong muốn người dân sớm thực hiện di dời để BGMB cho đơn vị thi công.

A A

Các đơn vị đang tập trung triển khai các mũi thi công cầu Rạch Miễu 2. 

Đến nay, tiến độ thực hiện Tiểu dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) cầu Rạch Miễu 2 đạt 89%. Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ của 4 đợt, với tổng giá trị 713,128 tỷ đồng/336.125,2m2/545 hộ dân.

Tổng số các đợt đã phê duyệt phương án bồi thường cho dân 712,732 tỷ đồng/339.807,9m2/545 hộ dân. Đã trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Tiểu dự án GPMB dự án cầu Rạch Miễu 2, với kinh phí 812.898 tỷ đồng.

Đã chi trả cho dân 519/545 hộ, với số tiền 666,426 tỷ đồng, đạt 95% về số hộ. Tổng diện tích đất cần bàn giao 366.718,8m2. Đến nay, đã bàn giao được 324.039,4m2, chiều dài đoạn tuyến bàn giao liên tục, đủ điều kiện thi công khoảng 8,43/9,42km, đạt 89%. Di dời điện cao thế đang được triển khai thủ tục. Di dời điện trung và hạ thế, đang thực hiện di dời được 50% khối lượng; hiện còn vướng mặt bằng nên chưa triển khai di dời phần còn lại. Di dời tuyến ống cấp nước, đường dây và cáp ngầm viễn thông được thực hiện đồng thời trong quá trình thi công các gói thầu XL-05, XL-06. Di dời các cây xanh, chiếu sáng công cộng đã xong phần các cây xanh trên QL.57C và ĐT.883, đang di dời hệ thống chiếu sáng và vỉa hè đoạn giao với đường Võ Nguyên Giáp.

Đối với Dự án đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2, tiến độ thực hiện đến nay đạt 87%. Tổng số các đợt đã phê duyệt phương án bồi thường cho dân 517,955 tỷ đồng/khoảng 259.651m2/560 hộ dân. Đã chi trả cho dân 495,480 tỷ đồng (đạt 93%) /522 hộ dân. Đã bàn giao 229.287/262.402,6m2 mặt bằng. Hiện UBND huyện Châu Thành và UBND TP. Bến Tre đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2. Tổng số hộ tái định cư dự kiến 104 hộ (Châu Thành 55 hộ, TP. Bến Tre 49 hộ). Kinh phí xây dựng các khu tái định cư khoảng116,315 tỷ đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông cùng các cơ quan, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Mỹ Thuận, các đơn vị, Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, Dự án đường gom đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2 theo quy định.

 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh có báo cáo gửi Ban QLDA Mỹ Thuận về trình tự thủ tục, phương pháp xác định giá đất cụ thể để bồi thường GPMB Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 để Ban QLDA Mỹ Thuận sớm chấp thuận phương án tổng thể và bổ sung vốn cho tỉnh thực hiện các công việc còn lại.

UBND huyện Châu Thành, TP. Bến Tre phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền, tiếp xúc vận động người dân chấp thuận nhận tiền theo phương án bồi thường được duyệt, sớm thực hiện di dời để BGMB cho nhà thầu thi công. Thời gian hoàn thành, kết thúc công tác BGMB chậm nhất ngày 31-3-2023.

Về tình hình triển khai công tác GPMB phía tỉnh Tiền Giang, tổng chiều dài tuyến thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang 7,95km. Theo Ban QLDA Mỹ Thuận (đại diện chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre), đến ngày 10-3-2023, dự án đã nhận bàn giao 3,68/7,95km (khoảng 46,29%).

Về phương án bồi thường, địa bàn TP. Mỹ Tho đã phê duyệt phương án GPMB trên địa bàn TP. Mỹ Tho, hiện tiến hành chi trả 331/413 hộ (81,1%), và đang tiếp nhận mặt bằng để bàn giao cho dự án. Địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), Ban QLDA Mỹ Thuận đã có văn bản chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 3) trên địa bàn huyện Châu Thành. Tuy nhiên, đến nay địa phương chưa phê duyệt.

Tỉnh Tiền Giang xây dựng 1 khu tái định cư cho dự án cầu Rạch Miễu 2. Dự kiến 350 lô nền trên khu vực 5,2ha. Tổng mức đầu tư khoảng 132 tỷ đồng (mới duyệt quy hoạch dự án). Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang lập thủ tục thực hiện chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Công tác giải ngân chi phí GPMB đến nay đạt 682/822 tỷ đồng (đạt 83%) so với kế hoạch vốn đã bố trí.

Hiện tại, trên công trường, các đơn vị đang triển khai ồ ạt các mũi thi công, tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư trên các phạm vi đã được BGMB để triển khai thi công. Theo kế hoạch, cầu Rạch Miễu 2 sẽ hoàn thành vào năm 2026. Tuy nhiên, đến nay, nhiều phạm vi chưa có mặt bằng thi công có thể sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án.

Theo Báo Đồng Khởi