Bến Tre: Triển khai kế hoạch phát động Ngày hội “Văn hóa xứ Dừa”

23/05/2022 - 09:05

Để hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-2022); đồng thời thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ”, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch và phát động Ngày hội “Văn hóa xứ Dừa” nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Xung quanh nội dung này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết:

A A

Giao lưu nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022. Ảnh: Hoàng Lam

- Các hoạt động trong ngày hội được tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, có hiệu quả và tiết kiệm, gắn nhiệm vụ công tác gia đình với các nội dung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao, nhận thức của đông đảo các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình, từ đó có những hành động thiết thực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Góp phần giáo dục truyền thống văn hóa; bảo tồn và phát huy những giá trị nhân văn về tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, yêu thương của gia đình và cộng đồng dân cư. Tạo điều kiện cho các hộ gia đình có dịp gặp gỡ, giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững.

Ngày hội tổ chức tại tất cả các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh, gắn với chuỗi hoạt động 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam một cách đồng bộ, chặt chẽ. Việc tổ chức phải thực chất, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19. Hình thức tổ chức và nội dung cần phong phú, hấp dẫn, lành mạnh và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối tượng tham gia chủ yếu phải là người dân ở cộng đồng dân cư.

* Một số nội dung cụ thể của ngày hội lần này?

- Ngày hội “Văn hóa xứ Dừa” tập trung công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; sự kiện Tổ chức UNESCO thông qua nghị quyết cùng kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam (28-6); nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh.

Đặc biệt, tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc cụ thể như vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 250 căn nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở; 100 căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo khó khăn về nhà ở; 4 cầu giao thông nông thôn; 1 tuyến đường giao thông nông thôn.

 Quy mô tổ chức tại 968/968 ấp, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung từ ngày 27-6 đến ngày 3-7-2022. Nội dung tổ chức gồm: Sinh hoạt văn hóa cộng đồng (Nói thơ Vân Tiên; ngâm thơ, hò, vè; ca tài tử...), với hình thức giao lưu. Các hoạt động trò chơi dân gian xứ Dừa (kéo co, đi cầu dừa, đi trên gáo dừa, leo dừa, bó đuốc lá dừa), nhóm đan, thắt bằng lá dừa (đan, thắt các con vật, dụng cụ bằng lá dừa, đan liếp lá dừa), nhóm khéo tay (lột dừa, nạo dừa, chặt dừa), nhóm ẩm thực dừa (gỏi dừa, tép rang dừa, canh dừa, bánh dừa…); trưng bày mâm cơm gắn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” (hoặc hoạt động phù hợp gắn với yếu tố gắn kết của gia đình).

Phát huy, vận dụng kết quả trong tổ chức các hoạt động “Cộng đồng vui hội làng Dừa” trong Lễ hội Dừa lần thứ V năm 2019 để tổ chức các hoạt động Ngày hội “Văn hóa xứ Dừa”. Thi thố tài năng theo hình thức tập thể. Đối tượng tham gia là thành viên của một gia đình, dòng họ (có thể kết hợp nhiều gia đình), gắn với chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ sở có thể thành lập đội hoặc tham gia với các đội tại nơi cư trú. Mỗi ấp, khu phố tổ chức thành lập từ 3 - 5 đội tham gia. Tùy điều kiện kinh phí, số lượng tập thể tham gia ở từng ấp, khu phố mà cơ cấu các giải thưởng cho phù hợp nhằm động viên phong trào.

* Kinh phí và tiến độ tổ chức cho ngày hội?

- Kinh phí thực hiện, đối với cấp xã, ấp: Trích một phần kinh phí hoạt động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kinh phí sự nghiệp văn hóa và vận động xã hội hóa. Cấp tỉnh: Vận động xã hội hóa hỗ trợ mỗi ấp 1 triệu đồng và hỗ trợ một phần kinh phí cho ấp được tỉnh chọn làm điểm.

Về tiến độ thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chọn 1 ấp tại xã An Đức, huyện Ba Tri để làm điểm (dự kiến ngày 16-6-2022); kiểm tra công tác triển khai thực hiện cấp huyện và cơ sở trong tháng 6-2022. Từ ngày 27-6 đến 3-7-2022, các ấp, khu phố đồng loạt tổ chức Ngày hội “Văn hóa xứ Dừa”, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2022.

* Xin cảm ơn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh!

Theo Báo Đồng Khởi