Cà Mau chú trọng đổi mới, cải tiến công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

02/02/2023 - 12:48

Ngày 1/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực trên địa bàn năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

A A

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, ghi nhận, biểu dương Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; đồng thời chỉ rõ 2 hạn chế lớn cần khắc phục.

Theo đó, một vài nơi cán bộ điều hành còn chậm, có khi sót việc; có những vấn đề Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Chất lượng xử lý, mức độ xử lý công việc nhiều nơi đạt thấp, thậm chí chưa đạt.

Người đứng đầu cấp ủy Cà Mau chỉ ra các nguyên nhân chính dẫn đến những tồn tại nêu trên. Trước hết là xác định nhiệm vụ không rõ trọng tâm, trọng điểm, không cụ thể, không có nhiệm vụ đột phá; trong chỉ đạo điều hành còn thiếu kiểm tra, đôn đốc nên có những chỗ, những nơi, những việc chưa phát hiện tồn tại, khó khăn, vướng mắc để xử lý kịp thời.

Trong chỉ đạo, nhiều việc không đeo bám, nhất là những việc khó khăn, để kịp thời tháo gỡ. Lãnh đạo từng ngành, nhất là người đứng đầu, khi xây dựng nhiệm vụ chỉ đạo của ngành mình chưa sát, không cụ thể, khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới còn chung chung, không rõ nội dung, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Nguyên nhân sau cùng là cán bộ, cả một số người đứng đầu, còn thiếu trách nhiệm, kể cả trách nhiệm phối hợp chưa cao, còn ỷ lại, còn buông lỏng, trông chờ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải lưu ý, cần đổi mới, cải tiến cách thức đánh giá cán bộ, phải cụ thể, không chung chung; chú ý đề cao khen thưởng, khuyến khích, tạo động lực cho công chức, viên chức…hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đột phá, sáng tạo. Những người làm không tốt phải phê bình, kiểm điểm kịp thời, thậm chí hạ bậc thi đua.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từng lãnh đạo cơ quan, phải có hậu kiểm và phải chịu trách nhiệm. Năm 2023, phương châm hành động của tỉnh Cà Mau là: “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả” với tinh thần “Nói đi đôi với làm; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả, sản phẩm phải lượng hóa được cụ thể, rõ ràng”.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với 6 nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và 11 nhiệm vụ giải pháp.

Theo HỮU TÙNG (Nhân dân)