Cà Mau: Tuyên dương các điển hình học tập và làm theo gương Bác

17/05/2023 - 14:32

Sáng 17/5, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023. Hội nghị nhằm báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

A A

Báo cáo kết quả đạt được tại hội nghị, đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tỉnh Cà Mau khẳng định, các chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã tạo sự lan tỏa, đồng thuận, nhất quán trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đại biểu dự Hội nghị.

Nhiều tổ chức, cá nhân có phong trào tốt, cách làm hay, phù hợp với từng lĩnh vực, vị trí công tác; qua đó trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật.

Trong quá trình triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp ủy và tổ chức đảng quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác.

Đồng chí Lượng Trọng Quyền, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cùng đồng chí Trương Đăng Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng trao giấy khen và biểu trưng cho các tập thể điển hình.

Qua thực tiễn công tác, lao động sản xuất cho thấy, ở mỗi tổ chức cơ sở đảng có mỗi cách làm khác nhau, và mỗi cá nhân có cách học tập và làm theo khác nhau. Song, những thành tích đạt được đã thể hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống trong sáng, được mọi người tôn vinh.

Đó là toàn tâm, toàn ý thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; hết lòng, hết sức tận tụy với công việc; ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; ý thức thực hành tiết kiệm; luôn gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; ý thức giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu, tham nhũng, bè phái, cục bộ địa phương; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân chính Đảng cùng đồng chí Phạm Công, Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng trao giấy khen và biểu trưng cho các cá nhân điển hình.

Hội nghị đã được nghe những tham luận của một số chi bộ, đảng viên chia sẻ về các phong trào hay, cách làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và tuyên dương 31 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023.

Đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những mặt còn hạn chế, tồn tại qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng chí Trương Đăng Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp uỷ đảng không ngừng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Trương Đăng Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng phát biểu kết luận hội nghị.

“Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Phải có giải pháp đưa các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt đoàn thể và lồng ghép vào các cuộc họp cơ quan, đơn vị”, Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Đăng Khoa đồng thời yêu cầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương điển hình tiên tiến đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc và kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém./.

Theo MỘNG THƯỜNG (Báo Cà Mau)