Cần Thơ: Đẩy nhanh tiến độ các hợp phần Dự án 3

08/12/2022 - 08:59

Ngày 7-12, đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) do bà Mari Pangestu, Tổng Giám đốc điều hành Chính sách phát triển và quan hệ đối tác của WB làm trưởng đoàn, đến khảo sát các hợp phần của Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3).

A A

Ban Quản lý Dự án ODA báo cáo tiến độ triển khai các hợp phần của Dự án 3.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP Cần Thơ (Ban Quản lý Dự án ODA), Dự án 3 có ý nghĩa rất quan trọng đối với TP Cần Thơ. Bên cạnh việc góp phần chỉnh trang đô thị, bảo vệ vùng lõi trung tâm của thành phố trước rủi ro do ngập lụt, tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm thành phố và khu vực đô thị mới phát triển, dự án còn phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như tăng cường năng lực của chính quyền thành phố trong việc quản lý rủi ro thiên tai. Hiện nay, dự án có 56 gói thầu trong đó có 45 gói thầu thuộc nguồn vốn ODA và 11 gói thầu thuộc nguồn vốn đối ứng. Đã trao thầu được 36/45 gói thầu nguồn vốn ODA, đạt 80% và 10/11 gói thầu nguồn vốn đối ứng, đạt 90,9%. Lũy kế giải ngân vốn đầu tư từ đầu dự án đến ngày 28-11-2022 là 4.629,513 tỉ đồng chiếm 51% tổng khối lượng toàn bộ dự án. Trong đó, kế hoạch vốn trong năm 2022 là 1.421,013 tỉ đồng. Giá trị giải ngân đến 28-11-2022 đạt 757,848 tỉ đồng đạt 53,33%. Trong đó, giải ngân vốn đối ứng 120,188 tỉ đồng đạt 39,57%, giải ngân vốn ODA 637,659 tỉ đồng đạt 57,07%.

Đoàn công tác WB đã đến khảo sát các gói thầu xây dựng kè sông Cần Thơ và đường phía sau kè, cống ngăn triều Đầu Sấu, các cống ngăn triều trên đường sau kè sông Cần Thơ, cầu Quang Trung đơn nguyên 2, cầu Trần Hoàng Na… Qua đó, ghi nhận những kết quả bước đầu của dự án và các hợp phần đang triển khai trong việc góp phần chỉnh trang đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố và bày tỏ mong muốn dự án được triển khai đúng tiến độ đã cam kết.

Qua trao đổi với đoàn công tác, Ban Quản lý Dự án ODA đề nghị các chuyên gia của WB tiếp tục hỗ trợ cho Ban về hồ sơ kỹ thuật, thủ tục có liên quan đến quá trình triển khai các gói thầu thuộc các hợp phần của dự án. Đồng thời, tiếp tục xem xét, quan tâm hỗ trợ thành phố tiếp cận các chương trình, dự án mới từ nguồn ODA trên các lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, cung cấp nước sạch, quản lý đô thị hiện đại… phù hợp với định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.  

Theo Báo Cần Thơ