Chia không gian TP. Phú Quốc ra 13 khu vực để phát triển

29/02/2024 - 09:02

Quyết định 150/QĐ-TTg, ngày 6-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Quy hoạch chung TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đến năm 2040, chia không gian phát triển của Phú Quốc thành 13 khu vực. Kiên Giang Online xin giới thiệu đến quý vị và bạn đọc vị trí, tính chất và định hướng phát triển từng khu vực.

A A

Theo Báo Kiên Giang