Chủ tịch nước Tô Lâm viếng Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng và Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt

05/07/2024 - 14:59

Ngày 5/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến viếng Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng và Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Cùng đi, có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Tiếp đoàn, về phía tỉnh Vĩnh Long, có Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

A A

 Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng và Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt- những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Tại Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng (xã Long Phước, huyện Long Hồ), Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tưởng nhớ nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

 Ghi vào sổ cảm tưởng, Chủ tịch nước Tô Lâm viết: “Toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Hùng là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, chí khí kiên cường, một lòng một dạ trung thành với lý tưởng của Đảng, vì lợi ích đất nước. Đồng chí có lối sống giản dị, gần gũi với Nhân dân. Chúng ta khắc ghi công lao đóng góp của đồng chí Phạm Hùng đối với đất nước”.

Chủ tịch nước Tô Lâm ghi vào sổ cảm tưởng tại Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Chủ tịch nước Tô Lâm ghi vào sổ cảm tưởng tại Khu lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng.

Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long bảo tồn, duy tu khu lưu niệm tưởng nhớ đồng chí Phạm Hùng để tiếp tục giáo dục truyền thống cho lớp lớp tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp bước cha anh, tiếp tục xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, trường tồn.

Tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (TT Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm), Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, người cộng sản mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng.

Chủ tịch nước Tô Lâm đến viếng Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch nước Tô Lâm đến viếng Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây trong khuôn viên Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Ghi vào sổ cảm tưởng, Chủ tịch nước Tô Lâm viết: “Những đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mãi mãi là nguồn cảm hứng vô tận, nguồn động viên cổ vũ lớn lao cho các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục nỗ lực không ngừng, đoàn kết, phấn đấu và viết tiếp trang sử mới, xây dựng đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.  

Chủ tịch nước Tô Lâm ghi vào sổ cảm tưởng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Chủ tịch nước Tô Lâm ghi vào sổ cảm tưởng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Theo NGUYỄN THỊNH- TẤN TÂN (Báo Vĩnh Long)