Đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư thông báo dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh

08/11/2022 - 14:39

Ngày 07/11, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông báo dự thảo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

A A

Quang cảnh hội nghị.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Trà Vinh; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái nêu rõ: thực hiện Chương trình kiểm tra số 46, ngày 22/02/2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra năm 2022, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 544, ngày 13/6/2022 về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự “chuyển hóa” trong nội bộ”; kiểm tra việc chấp hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 544 đã xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và 08 đơn vị trực thuộc. Việc kiểm tra đảm bảo khách quan, trung thực, công khai, hiệu quả, không để ảnh hưởng tới những công việc thường xuyên của đơn vị. Căn cứ vào báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ và kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và các đơn vị, đoàn đã xây dựng dự thảo thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 544 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, thành viên Đoàn kiểm tra số 544 đã trình bày nội dung dự thảo thông báo kết quả kiểm tra, trong đó, nêu rõ những kết quả, những cách làm sáng tạo, nổi bật mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và các đơn vị trực thuộc đã đạt được, nhất là trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong công tác nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Đồng thời, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, qua đó, nêu các đề xuất, kiến nghị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và các đơn vị thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái nêu một số nội dung về công tác xây dựng Đảng.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cũng trao đổi, góp ý, đề xuất một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở… để Đoàn kiểm tra số 544 có thêm thông tin, nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo.

Sau khi các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu ý kiến, các thành viên trong đoàn đã trao đổi thẳng thắn, làm rõ và thống nhất các nội dung để dự thảo báo cáo bảo đảm chất lượng nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đồng thuận với ý kiến nhận xét của đoàn. Về ưu điểm có đề cao sự lãnh đạo và sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, có việc cụ thể hóa 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thành 82 biểu hiện cụ thể theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), quá trình triển khai có tiếp thu, ghi nhận ý kiến, phản ánh để xử lý và ban hành quy chế tự kiểm tra. Về hạn chế, chỉ còn tồn tại một số ít trường hợp xảy ra, tuy có chủ động nhưng hiệu quả giải quyết có lúc, có nơi vẫn chưa kịp thời.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra số 544 đánh giá cao sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và các đơn vị trong quá trình đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Khái lưu ý, trong nhận định phải rà soát kỹ lưỡng để phản ánh đúng tình hình, đánh giá rõ ràng, đúng bản chất, đúng mức độ của vụ việc để đề xuất các biện pháp khắc phục, xử lý hiệu quả. Đối với thành viên trong Đoàn kiểm tra số 544 cần nghiên cứu kỹ, tiếp thu các ý kiến hợp lý; cập nhật thêm tình hình; tiếp tục trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, để thống nhất, hoàn thiện dự thảo, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Theo Báo Trà Vinh

 

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới