Đồng Tháp: Đại hội Phân hội Sân khấu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

25/05/2022 - 10:24

Chiều ngày 23/5, tại hội trường Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp, Phân hội Sân khấu (PHSK) tổ chức Đại hội toàn thể hội viên PHSK lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có Nghệ sĩ ưu tú Trần Thắng Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long; lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp.

A A

Ban Chấp hành Phân hội Sân khấu khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, PHSK tập trung thực hiện đạt kết quả các hoạt động theo Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp và phương hướng, nhiệm vụ của Phân hội đã đề ra. Số lượng và chất lượng hội viên được nâng cao, tổng số hội viên của PHSK hiện nay là 76 người. Ban Chấp hành PHSK động viên, khuyến khích các tác giả sáng tác bằng nhiều hình thức như: hỗ trợ các tác giả tham gia Trại sáng tác, tổ chức các chuyến tham quan thực tế và giao lưu trong và ngoài tỉnh;... Nhiều hội viên tích cực tham gia và đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp tỉnh và Quốc gia. Các hoạt động biểu diễn được đầu tư nâng cao chất lượng; hoạt động phổ biến tác phẩm được chú trọng. Qua đó, góp phần đóng góp tích cực cho phong trào văn hóa văn nghệ của tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, PHSK tập trung vào các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng sáng tác; tiếp tục mở các trại, lớp bồi dưỡng sáng tác; đẩy mạnh công tác phổ biến tác phẩm bằng nhiều hình thức. Nâng cao chất lượng đội ngũ sáng tác chuyên nghiệp chất lượng cao và bồi dưỡng lực lượng sáng tác quần chúng. Tổ chức các cuộc thi sáng tác, phát động sáng tác theo các đề tài, chủ đề phục vụ các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và đất nước.... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành PHSK khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 5 thành viên; Nghệ sĩ ưu tú Châu Hải Yến được tín nhiệm bầu giữ chức Phân hội trưởng PHSK nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời bầu 30 đại biểu chính thức dự Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp khen thưởng 3 cá nhân thuộc PHSK đạt nhiều thành tích trong hoạt động văn học nghệ thuật nhiệm kỳ qua.

Theo Báo Cần Thơ