Đồng Tháp: Đẩy nhanh lộ trình chuyển học sinh từ điểm trường phụ về điểm trường chính

25/05/2023 - 14:13

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, thời gian qua, các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh được sắp xếp, sáp nhập, giảm các điểm trường phụ và hình thành những trường với quy mô lớp học, điều kiện dạy, học tốt hơn. Tuy nhiên, qua rà soát, vẫn còn nhiều điểm trường phụ thuộc huyện, thành phố quản lý chưa bảo đảm tốt về điều kiện dạy, học và an toàn, an ninh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

A A

Trường Tiểu học Thị trấn Lấp Vò 1 (huyện Lấp Vò) được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện dạy, học, an toàn, an ninh cho giáo viên và học sinh

Để bảo đảm điều kiện dạy, học và an toàn, an ninh cho đội ngũ viên chức và học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát, sắp xếp các trường học thuộc thẩm quyền quản lý, tập trung nguồn lực của địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đẩy nhanh lộ trình xoá các điểm phụ và chuyển học sinh về điểm trường chính học tập đối với những điểm trường phụ chưa bảo đảm tốt điều kiện dạy, học và an toàn, an ninh cho đội ngũ viên chức và học sinh.

Ưu tiên hiện nay là khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho viên chức và học sinh tại các điểm trường phụ; phối hợp các ngành liên quan tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng điểm trường phụ về điều kiện cơ sở vật chất; cân đối nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất cho các điểm trường chính để chuyển giáo viên, học sinh từ điểm phụ về; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình các điểm trường phụ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế về công tác giáo dục học sinh và an toàn, an ninh.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh thực hiện lộ trình chuyển học sinh từ điểm trường phụ về điểm trường chính; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền; định kỳ hằng năm, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Theo NP (Báo Đồng Tháp)