Đồng Tháp: Hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững

20/02/2024 - 15:01

Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Lai Vung trong thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Qua đó, mang lại hiệu quả tích cực góp phần đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm đề ra.

A A

Anh Phan Thanh Định ngụ ấp Long Hội, xã Hòa Long có thu nhập ổn định nhờ mua bán nhỏ

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đầu năm là 7,6%, trong đó hộ nghèo là 1.697 hộ, hộ cận nghèo 1.634 hộ. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 4,08%, trong đó hộ nghèo là 1.008 hộ, giảm 689 hộ; hộ cận nghèo 780 hộ, giảm 854 hộ. Đạt được kết quả trên nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, học sinh tham gia học nghề; phối hợp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng cùng với ý thức tự vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo.

Điển hình như hộ anh Phan Thanh Định ngụ ấp Long Hội, xã Hòa Long. Bản thân anh Định bị bệnh phổi nặng mất sức lao động nhiều năm, tất cả thu nhập trông chờ vào tiền làm thuê bấp bênh của chị Thanh Hiền (vợ anh Định) trong khi phải nuôi thêm 2 con nhỏ ăn học. Năm 2010, UBND xã Hòa Long cấp sổ hộ nghèo và hỗ trợ cho anh vay vốn chăn nuôi bò và mua bán nhỏ. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, gia đình anh đã trả xong nợ ngân hàng, cất được căn nhà cấp 4 kiên cố. Năm 2022, gia đình anh thoát nghèo. Anh Phan Thanh Định cho biết, lúc trước hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân anh bệnh nặng, vợ anh phải bươn chải kiếm thu nhập, cuộc sống không ổn định. Nhờ chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan xem xét và được tiếp cận nguồn vốn vay 20 triệu đồng để chăn nuôi bò. Đến nay, gia đình anh đã ổn định và thoát nghèo.

Trong năm qua, với sự hỗ trợ của các ngành, đơn vị liên quan, tại huyện Lai Vung có nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng và các chương trình, dự án, chính sách được triển khai kịp thời đến người dân thụ hưởng, mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể như: Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế phát triển giảm nghèo bền vững năm 2023 hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn, có phương án cụ thể rõ ràng để phát triển kinh tế gia đình với mục đích thoát nghèo bền vững. Qua đó đã xét cho hộ anh Lê Văn Hoàng Anh ngụ ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới được vay 50 triệu đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (còn gọi là Dự án 2) để mở rộng chăn nuôi dê. Nhờ siêng năng cần cù cộng với ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo, đến nay, gia đình anh Lê Văn Hoàng Anh đã thoát nghèo.

Thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân từ 0,5 - 1%, huyện Lai Vung đề ra nhiều giải pháp thực hiện sát tình hình thực tế địa phương. Trong đó, chú trọng giải pháp cơ bản là công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp khác.

Bà Đặng Ngọc Hương - Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lai Vung, cho biết: “Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch phân loại các đối tượng theo chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản để hỗ trợ kịp thời thông qua tổ chức đối thoại chính sách với hộ nghèo năm 2024. Tăng cường tuyên truyền vận động, khích lệ, động viên tạo sức lan tỏa, nhân rộng mô hình điển hình trong công tác giảm nghèo để người dân học hỏi những tấm gương và nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Theo KIM PHỤNG (Báo Đồng Tháp)