Đồng Tháp: Hiệu quả mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”

16/02/2023 - 15:09

Hưởng ứng thực hiện mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” (viết tắt là mô hình) do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh phát động, Ủy ban MTTQVN huyện Lai Vung đã triển khai trong hệ thống Mặt trận các cấp và 1.127 Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) trong huyện thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, mô hình phát huy được vai trò tự chủ, tự quản của người dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng các công trình phúc lợi tại địa bàn dân cư... góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

A A

Thành viên các Tổ Nhân dân tự quản ở ấp Tân Phú, ấp Tân Qưới, xã Phong Hòa ra quân phát quang bụi rậm, chặt mé cây xanh tại các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã

UBND, Ủy ban MTTQVN và tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình với nhiều công trình, phần việc gắn với các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội tại địa bàn dân cư và tham mưu cho cấp ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện. Hàng tháng, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, nhất là thành viên của các Tổ NDTQ ra quân phát quang bụi rậm, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, vệ sinh rác, trồng hoa, cây xanh, tu sửa cầu và đường  trên các tuyến đường nông thôn, nhằm tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp và tạo thuận lợi cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Ông Lê Thanh Sang - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 3, ấp Tân Quới, xã Phong Hòa (huyện Lai Vung), cho biết, Tổ NDTQ số 3 hiện có 35 hộ thành viên, hưởng ứng thực hiện mô hình, các thành viên trong tổ và người dân ở ấp tham gia thực hiện được nhiều công trình, phần việc như: phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường với chiều dài 7km, đổ đá, dặm vá 3km đường nông thôn; đóng góp nhiều ngày công lao động xây dựng 2 cây cầu nông thôn trên địa bàn ấp; trồng nhiều cây bông trang, hoa mười giờ... Những phần việc ý nghĩa này đã từng bước lan tỏa, nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức vì cộng đồng của người dân tại địa bàn dân cư, góp phần cùng với các cấp chính quyền thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận, Ban quản lý và các hộ thành viên của các Tổ NDTQ trên địa bàn khóm, ấp và người dân trên địa bàn còn đóng góp ngày công lao động xây dựng, sửa chữa các công trình cầu, đường nông thôn; gắn bảng tuyên truyền về an toàn giao thông tại địa phương. Thành viên các Tổ NDTQ còn phát huy vai trò nòng cốt tại địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ đúng pháp luật khi tham gia giao thông; giữ gìn an ninh trật tự địa bàn dân cư, nếu thấy người lạ mặt có biểu hiện khả nghi thì báo ngay cho địa phương... góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, thành viên các Tổ NDTQ còn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống thông qua việc tích cực tham gia kết nối, vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ (tặng quà, cất nhà Đại đoàn kết...) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Theo Ủy ban MTTQVN huyện Lai Vung, từ năm 2020 đến nay, hưởng ứng thực hiện mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, các Tổ NDTQ trên địa bàn cùng với các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong huyện thực hiện phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường với chiều dài hơn 228,4km; vận động người dân làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa, kiểng các loại; vận động cấp 510 sọt rác sinh hoạt cho các hộ dân; sửa chữa 149,4km đường giao thông nông thôn, đóng góp hơn 35.960 ngày công xây dựng 66 cây cầu nông thôn... Đồng thời vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 75 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động cấp 1.850 thẻ bảo hiểm y tế hộ cận nghèo; hỗ trợ 926 suất gồm: tập, cặp da, xe đạp, góc học tập... cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Các công trình, phần việc đã chung tay với các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt và đạt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội.

Theo Báo Đồng Tháp