Đồng Tháp: Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12

21/03/2023 - 14:22

Sáng ngày 21/3, tại hội trường Sen Hồng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa XI) lần thứ 12. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ địa phương III - Ban Tổ chức Trung ương, Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

A A

Quang cảnh hội nghị

Mở đầu hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu gợi ý thảo luận tại hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, đánh giá về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong Quý 1 năm 2023. Trọng tâm là ở một số lĩnh vực như: tình hình sản xuất nông nghiệp, nhất là hoa kiểng, nuôi trồng thủy sản; việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong Quý 2 năm 2023.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu gợi ý thảo luận tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị, đại biểu tập trung thảo luận về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện được nêu ra trong nội dung các tờ trình của BTV Tỉnh ủy tại hội nghị. Trong đó, tập trung thảo luận về việc xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng.

Đồng chí Trần Văn Sáu - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV - đơn vị tỉnh Đồng Tháp phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe gợi ý thảo luận, các đại biểu chia thành 3 tổ tập trung thảo luận nội dung các tờ trình của BTV Tỉnh ủy về: dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý 1, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Quý 2 năm 2023; dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đồng thời thảo luận nội dung Tờ trình của BTV Tỉnh ủy về dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú - Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Theo đó, đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến về: các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu; công tác giáo dục và đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các phương hướng, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ hội Xoài năm 2023; giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; giải ngân vốn đầu tư công…

Chiều cùng ngày, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XI) lần thứ 12 sẽ tiếp tục diễn ra buổi thảo luận và bế mạc hội nghị.

Theo Báo Đồng Tháp