Hậu Giang: Chủ đầu tư tăng tốc tiến độ triển khai các công trình, dự án để giải ngân vốn

09/05/2022 - 08:36

Theo UBND tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tính đến nay khoảng 3.281,67 tỉ đồng, trong đó phân bổ chi tiết cho các dự án là trên 3.000 tỉ đồng. Tổng khối lượng thực hiện, đạt 24,14% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân đạt 22,51% kế hoạch, thấp hơn 1,37% so với cùng kỳ. Theo ông Trần Ngọc Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn rất thấp. Năm 2022 có nhiều dự án khởi công mới, tới thời điểm này mới hoàn chỉnh thủ tục và đấu thầu nên tỷ lệ giải ngân vốn chưa cao. Một số dự án lớn vướng mặt bằng, nhiều chủ đầu tư, nhà thầu còn thiếu quyết liệt trong những tháng đầu năm.

A A

UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ quy định.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân theo các mốc thời gian quy định, mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; đề xuất điều chỉnh nguồn vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, đặc biệt ưu tiên bổ sung vốn cho các dự án khu tái định cư. UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư công trên địa bàn. Từng chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, trong đó nêu rõ, đến ngày 31-12-2022 giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 phải đạt tỷ lệ 100%. Riêng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đến ngày 30-6, phải giải ngân đạt trên 60%; đến ngày 30-9, giải ngân trên 80% và đến ngày 31-12 giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 phải đạt 100%.

Theo Báo Hậu Giang