Hậu Giang: Đề nghị miễn, giảm giá dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật

16/05/2022 - 08:34

Thực hiện Kế hoạch số 86 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện trợ giúp người khuyết tật năm 2022, Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật. Đầu tư mới phương tiện giao thông công cộng có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, có công cụ hỗ trợ lên, xuống thuận tiện hoặc sự trợ giúp phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật.

A A

Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe ưu tiên bố trí mua vé, hỗ trợ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe ưu tiên bố trí mua vé, hỗ trợ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Người khuyết tật khi tham gia giao thông công cộng được sử dụng các phương tiện hỗ trợ hoặc sự trợ giúp tương ứng; được phép mang theo và miễn phí khi mang phương tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp. Xe khách tuyến cố định bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ đang mang thai theo quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Các bến xe khách có kế hoạch nâng cấp, cải tạo một số hạng mục công trình trong bến xe thực hiện đúng các quy chuẩn của ngành xây dựng nhằm đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Theo Báo Hậu Giang