Hậu Giang: Hoàn thiện danh mục ngành nghề và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp

28/06/2022 - 14:30

Chiều ngày 27-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa làm việc với các sở, ngành và địa phương về xây dựng danh mục ngành nghề và tiêu chí chọn nhà đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN), nhằm tăng cường hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực công nghiệp, 1 trong 4 trụ cột kinh tế của tỉnh và chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư sắp tới.

A A

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo dự thảo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào KCN, định hướng ngành nghề dự kiến quy hoạch gồm 14 nhóm ngành nghề, trong đó có các ngành, lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải, sản xuất, chế biến sản phẩm từ lương thực, thực phẩm, chế biến thức ăn chăn nuôi và thức ăn nuôi trồng thủy sản, sản xuất sản phẩm đồ gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ… Có 3 tiêu chí chọn là năng lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng thu hút đầu tư. Đối với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng vào CCN, hội đồng xem xét theo phương pháp chấm điểm về các tiêu chí phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phương án quản lý, bảo vệ môi trường CCN, phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Tại buổi làm việc, các đơn vị thống nhất sự cần thiết của danh mục ngành nghề và tiêu chí thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và cho rằng cần rà soát lại các ngành nghề thu hút đầu tư để không ảnh hưởng đến việc sản xuất của các dự án hiện hữu. Các nhóm ngành cần tương đồng để tránh ảnh hưởng quá trình vận hành giữa các dự án.

Ông Nguyễn Phong Minh, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, báo cáo dự thảo danh mục và tiêu chí chọn nhà đầu tư vào KCN.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh việc lập danh mục ngành nghề và tiêu chí chọn nhà đầu tư là rất cần thiết để tăng hiệu quả thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là các nhà đầu tư chiến lược. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu với các quy định về ngành nghề trước đây để bổ sung các nhóm ngành mới và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện các danh mục và tiêu chí. Đối với tiêu chí chọn nhà đầu tư cần tính đến yếu tố môi trường, công nghệ và ưu tiên thu hút ngành nghề phù hợp với quy hoạch.

Theo Báo Hậu Giang