Hậu Giang: Lên kế hoạch cụ thể cải tiến chỉ số chuyển đổi số năm 2022

23/09/2022 - 10:20

Chiều ngày 22-9, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc thông qua kế hoạch cải tiến chỉ số chuyển đổi số năm 2022 (DTI). Buổi làm việc được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại 8 huyện, thị xã, thành phố.

A A

Bà Hồ Thu Ánh, Phó UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Kế hoạch cải tiến chỉ số chuyển đổi số năm 2022 tỉnh Hậu Giang được xây dựng dựa trên Quyết định số 922 ngày 20/5/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phê duyệt Đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia”. Bộ chỉ số gồm 9 chỉ số chính và 98 chỉ số thành phần (95 chỉ số tính điểm với tổng thang điểm của bộ chỉ số là 1.000 điểm). Trong đó, 9 chỉ số chính: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số và đô thị thông minh.

Kế hoạch cải tiến chỉ số chuyển đổi số được tỉnh ban hành nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động, nhận thức và năng lực về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động thúc đẩy phát triển địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ số, kích thích sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp phát triển công nghệ số, nhằm đáp ứng hiệu quả việc thực hiện bộ chỉ số chuyển đổi số của tỉnh bao gồm 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số…

Trong đánh giá công tác chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2021, tỉnh Hậu Giang là một trong những địa phương được đánh giá có bước tăng đột phá trong chuyển đổi số, với xếp hạng DTI 2021 hạng 17/63 tỉnh, thành phố về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số (tăng 11 bậc so với năm 2020).

 Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại các văn bản đã ban hành về chuyển đổi số. Về công tác tuyên truyền, dự kiến trong tháng 10 tới sẽ phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình cà phê chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông qua ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương làm rõ lại các nội dung còn vướng mắc. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cố gắng góp ý lần cuối, để đến ngày 29-9 trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành kế hoạch chính thức. Chậm nhất ngày 5-10, sau khi có kế hoạch chính thức, các đơn vị có liên quan phải hoàn chỉnh kế hoạch ban hành cho đơn vị, địa phương mình. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các nhà mạng, tổ chức tập huấn chuyên sâu việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu cho các cán bộ, chuyên viên phụ trách, tạo lập nhóm zalo nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện bộ tiêu chí…

Theo Báo Hậu Giang