Hậu Giang: Muốn Đảng luôn vững mạnh thì phải hết lòng chăm lo cho Nhân dân

16/02/2024 - 10:41

Tân xuân vạn điều tốt lành, năm mới vạn sự thuận lợi. Quý Mão tạm lui để Giáp Thìn 2024 tung cánh. Đây cũng là thời điểm Hậu Giang xác định những bứt phá nước rút cuối nhiệm kỳ và những nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định đúng, đầy đủ.

A A

Ông Trần Văn Huyến (đứng, bìa phải) gần gũi với bà con.

Để một Hậu Giang thêm gấm hoa, phát triển nhanh, bền vững, tân xuân, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dành cho Báo Hậu Giang những tâm sự đáy lòng về sức mạnh lòng dân, lòng tin của Nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, sự phát triển tỉnh nhà thời gian qua, cũng như thời gian tới.

Mở đầu, ông Trần Văn Huyến nhắc lại truyền thống đoàn kết cực kỳ quý báu của dân tộc từ xưa đến nay, truyền thống mà mỗi khi đất nước cần thì “kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ”.

“Chính vì Nhân dân ta có lòng tin tuyệt đối, đoàn kết một lòng mà con thuyền cách mạng luôn đạt hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; lòng tin với Đảng đã thôi thúc dân ta đoàn kết lại vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi đến bến bờ hạnh phúc”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nói thêm.

Thật vậy, các bậc tiền nhân luôn coi trọng lòng dân, sức dân đối với vận mệnh đất nước. Hồ Nguyên Trừng, nhà chính trị, quân sự, con trưởng của vua Hồ Quý Ly, từng nói: “Chỉ sợ lòng dân không theo”; hay nhà chính trị, nhà văn, nhà văn hóa lớn của dân tộc Nguyễn Trãi từng nói: “Lật thuyền mới biết sức dân như nước”.

Thế mới biết, khi lòng dân đã thuận thì mọi việc sẽ thành công.

Thời đại Hồ Chí Minh, Bác càng quý trọng Nhân dân: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân”, “Muốn được dân yêu, trước hết phải yêu dân”; “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Và lịch sử đã chọn “Nhân dân” là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp cách mạng cho đến ngày hôm nay; phải không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin, tầm quan trọng đặc biệt của chủ thể “Nhân dân” được Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ chú trọng, nhiệm kỳ XIV, trong nội dung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xác định phải “tăng cường quan hệ mật thiết với Nhân dân”.

Theo ông Trần Văn Huyến, lịch sử từ cổ chí kim đã khẳng định sức mạnh của Nhân dân vô cùng to lớn, “dân là gốc” nên dân phải được xem trọng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chúng ta cũng dựa vào dân - “toàn dân đánh giặc”, thì xây dựng Đảng càng phải dựa vào Nhân dân.

“Trong đó, vấn đề tăng cường xây đắp mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân chính là cấp bách, hữu hiệu nhất để góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Để thực hiện được điều này cần phải có sự đồng sức, đồng lòng và quyết tâm cao của hệ thống chính trị, mà trước hết là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên”, ông Trần Văn Huyến trao đổi cụ thể.

20 năm xây dựng và phát triển, Hậu Giang có rất nhiều chủ trương, quyết sách vì dân, có thể liệt kê, đó là: cất nhà tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo, chăm lo đặc biệt cho giáo dục, y tế; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới với đích hướng đến là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; các nghị quyết về tam nông của HĐND tỉnh luôn vì sự phát triển của Nhân dân…

“Đặc biệt năm 2023, với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy đảng, các ngành, các cấp trong tỉnh, sự đồng thuận của Nhân dân và doanh nghiệp đã tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị khá toàn diện. Hoàn thành 18/18 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước vào nhóm các tỉnh thành cao của cả nước”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh.

Xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà Hậu Giang có được kết quả trên. Trong đó, lòng tin yêu của Nhân dân là động lực để các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng cho mình ý thức tận tâm phục vụ.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ lại đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng: Trong bộ máy Nhà nước ta hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa làm tròn trách nhiệm… làm giảm sút lòng tin của Nhân dân vào bộ máy của Đảng, Nhà nước, làm mất uy tín, tổn hại danh dự của Đảng, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong của Đảng…

Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải nằm lòng, hành động thực tế, quyết liệt hơn nữa để củng cố hơn nữa niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Năm 2024, Hậu Giang xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, bứt phát về đích các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tinh thần đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng; đổi mới các phương thức lãnh đạo, chỉ đạo với quan điểm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, lấy hiệu quả thực tế đem lại cho xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân trong tỉnh làm thước đo cho mọi hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh.

Bên cạnh các giải pháp đã được xác định thì niềm tin, sức mạnh của Nhân dân phải được phát huy cao độ. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên Hậu Giang phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho người dân hiểu, thực hiện tốt.

“Cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật công vụ gắn với tận tụy, công bằng, rõ ràng và minh bạch, không được vì lợi ích riêng tư mà thiên lệch trong công việc, không gây phiền hà cho Nhân dân. Dám làm, dám chịu trách nhiệm, không đổ thừa hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác; luôn nỗ lực, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao nhằm từng bước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân, xây đắp, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước”, ông Trần Văn Huyến nói thêm.

Phải thực sự tôn trọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Cán bộ và đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Phải yêu kính Nhân dân. Phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân… việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”…

“Theo tôi, còn rất nhiều hành động thiết thực hơn nữa để chăm bồi cho cái gốc của sự phát triển, gốc có vững thì cành lá mới xanh tươi, đươm hoa kết trái - dân có tin yêu, quý trọng thì cán bộ, đảng viên mới có điều kiện cống hiến, xây dựng quê hương thêm gấm hoa. Muốn Đảng luôn vững mạnh thì phải hết lòng chăm lo cho Nhân dân. Khi niềm tin của Nhân dân với Đảng tuyệt đối thì mọi khó khăn, thử thách đều vượt qua”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao đổi.

Ông Trần Văn Huyến: Các cấp, các ngành cần phải có những giải pháp đột phá, hành động quyết liệt hơn nữa để sớm xoá nghèo trong Nhân dân theo tiêu chí của Trung ương, tiến tới xây dựng chuẩn nghèo theo tiêu chí của tỉnh; đảm bảo người dân có môi trường sống an toàn, hạnh phúc; chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân…

Theo TRÍ THỨC (Báo Hậu Giang)