Hậu Giang: Thị xã Long Mỹ cần có những giải pháp cụ thể, sát hợp trong năm 2022

14/01/2022 - 09:53

Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện thị xã Long Mỹ) cho biết, năm 2022, dự báo là năm có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, tiếp tục bị ảnh hưởng, tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức... Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được năm 2021, thị xã Long Mỹ cần có những giải pháp cụ thể, sát hợp để thích ứng với những khó khăn, thách thức, khắc phục thật tốt và hiệu quả những mặt tồn tại, hạn chế đã được nhận diện trong năm qua.

A A

Thị xã Long Mỹ ngày càng phát triển.

Quyết tâm, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ chính trị được tập thể Đảng bộ thảo luận, thống nhất ngay từ đầu năm cũng như những nhiệm vụ đột xuất trong năm 2022, trọng tâm là xây dựng tập thể đồng thuận, đoàn kết, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tập trung triển khai, thực hiện cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm nay của tỉnh và thị xã đã đề ra. Xây dựng kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân và thời gian hoàn thành. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tập thể, cá nhân thực thi nhiệm vụ. Xử lý nghiêm trách nhiệm khi vi phạm. Có chính sách động viên, khuyến khích, khen thưởng kịp thời định kỳ, đột xuất.

Nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường thu ngân sách, lưu ý về thu ngân sách nội địa. Thu hút đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ. Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng để xứng tầm đô thị loại III, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Ưu tiên đầu tư các tuyến đường nội thị, đường huyết mạch của thị xã, đường đã xuống cấp, chỉnh trang đô thị, công viên cây xanh tạo vẻ mỹ quan nội thị.

Tập trung vào 4 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, đô thị... Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp…

Theo Báo Hậu Giang