Hoạt động lại 48 tuyến vận tải hành khách cố định đến 11 tỉnh đối lưu

28/10/2021 - 08:55

TP Cần Thơ có các tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 29 tỉnh, thành phố trên cả nước và ngược lại. Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố đã có công văn gửi sở GTVT 29 tỉnh, thành đối lưu xin ý kiến kết nối lại hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định. Hiện nay, Sở GTVT thành phố đã nhận được sự đồng thuận và có ý kiến cùng thống nhất hoạt động lại tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có đối lưu với thành phố.

A A

Hoạt động tại Bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ.

Theo Thông báo ngày 26-10-2021 của Sở GTVT TP Cần Thơ, có thêm 15 tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 4 địa phương và ngược lại, gồm: Bình Thuận, Ðồng Nai, Tây Ninh và Hậu Giang với tần suất hoạt động bình thường. Trước đó, Sở GTVT thành phố thông báo hoạt động lại 33 tuyến vận tải hành khách cố định đi đến 7 địa phương và ngược lại, gồm: Bình Ðịnh, Quảng Ngãi, Cà Mau, Lâm Ðồng, Trà Vinh, Long An và An Giang. Trong đó, tuyến đi, đến 3 tỉnh Trà Vinh, Long An và Cà Mau có tần suất hoạt động bình thường; 4 tuyến còn lại hoạt động với tần suất 50% số chuyến. Sở GTVT sẽ tiếp tục cập nhật ý kiến của các địa phương khác và sẽ có thông báo cụ thể.

Sở GTVT thành phố đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe khách thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin tình hình diễn biến dịch bệnh theo từng cấp độ tại các địa phương đã công bố. Ðồng thời, báo cáo ngay đến Sở GTVT 2 đầu tuyến để điều chỉnh hoạt động kịp thời đúng theo quy định…

Theo T. TRINH (Báo Cần Thơ)