Lễ hội Kỳ Yên đình thần Thoại Ngọc Hầu là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

07/04/2021 - 15:47

 - UBND huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, Lễ hội Văn hóa truyền thống lần thứ XX năm 2021 của huyện được tổ chức trong 3 ngày (khai mạc lúc 19 giờ ngày 21-4 (ngày 10-3 âm lịch) tại quảng trường Thoại Ngọc Hầu), được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang. Dịp này sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Kỳ Yên đình thần Thoại Ngọc Hầu vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

A A

Cùng với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao như: triển lãm, hội thi, biểu diễn võ thuật, lễ hội bảo đảm các nghi lễ truyền thống, tổ chức trang trọng, văn minh, văn hóa.

UBND huyện Thoại Sơn yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể chủ động làm tốt công việc được phân công, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo mọi điều kiện cho người dân và du khách tham dự lễ hội.

N.R