Long An: Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

14/01/2022 - 09:53

Ngày 13-1, Sở Thông tin và Truyền thông Long An có văn bản số 79/STTTT-BCTT về việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin, củng cố cơ sở vật chất, mạng lưới phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

A A

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phục vụ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh minh họa: moh.gov.vn

Thực hiện Chỉ thị số 99/CT-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp tập trung thực hiện các nội dung sau:

Quán triệt đến toàn thể cán bộ và người lao động trong hệ thống của doanh nghiệp nắm biết và nghiêm túc chấp hành theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 99/CT-UBND.

Các doanh nghiệp bưu chính: Đảm bảo an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát, chấp hành tuyệt đối các quy định của pháp luật; bố trí đủ nhân sự, phương tiện chuyển phát nhanh chóng, kịp thời báo chí, bưu gửi, điện tín, điện hoa, thư công phát sinh trong dịp Tết.

Các doanh nghiệp viễn thông, internet: Triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, đặc biệt là khu vực biên giới; đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của người dân. Tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo an toàn hệ thống thiết bị và mạng ngoại vi; đảm bảo nhân sự, phương tiện, vật tư, thiết bị và các phương án dự phòng để ứng cứu khi xảy ra sự cố, bố trí đủ kênh, đủ luồng cho mạng lưới hoạt động tốt, đặc biệt lưu ý vào thời gian cao điểm.

Các doanh nghiệp truyền hình: Đảm bảo an toàn mạng lưới, các kênh, chương trình để phục vụ khách hàng; đặc biệt phải cung cấp đầy đủ các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương theo quy định tại Thông tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet và truyền hình được cung cấp phải đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng hiện hành.

Nâng cao cảnh giác, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi kinh doanh trái pháp luật trong các dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet hoặc lợi dụng mạng lưới bưu chính, viễn thông, internet để vận chuyển, phát tán các ấn phẩm, bưu phẩm, bưu kiện, thư điện tử, tin nhắn,… là hàng cấm, hàng lậu, có nội dung vi phạm pháp luật.

Niêm yết thông báo thời gian mở cửa, đóng cửa giao dịch trong dịp đón Tết Nguyên đán tại các điểm giao dịch. Thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực vận hành khai thác mạng lưới và ứng cứu thông tin.

Tổ chức tuần tra canh gác, trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ, công cụ hỗ trợ, phương tiện PCCC; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để bảo vệ an toàn mạng lưới, điểm giao dịch,…

Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh tăng cường công tác giám sát, nắm tình hình, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm trước, trong và sau Tết./.

Theo Báo Long An