Long An: Hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp

30/01/2023 - 15:23

Nhằm góp phần phát triển hợp tác xã (HTX) nói chung và HTX nông nghiệp (NN) trên địa bàn tỉnh nói riêng, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tham mưu UBND tỉnh Long An triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ HTXNN của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương ban hành.

A A

Triển khai kịp thời, hiệu quả

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trong đó nòng cốt là HTX là chủ trương lớn của Đảng. Để thực hiện chủ trương này, Chính phủ có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX phát triển, nhất là các HTXNN. Xác định rõ tầm quan trọng của KTTT, thời gian qua, việc tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Hiện toàn tỉnh có 225 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 172 hợp tác xã và tăng trên 5.600 thành viên so với năm 2013

Giai đoạn 2013-2022, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngành NN phối hợp tổ chức trên 120 lớp tập huấn cho hơn 4.500 học viên. Nội dung tập huấn chủ yếu là tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào HTX; quy trình thành lập HTX mới; các chính sách hỗ trợ và phát triển HTX trong giai đoạn hiện nay;... Nhờ đó, nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của HTX được nâng lên rõ rệt. Hiện toàn tỉnh có 225 HTXNN, tăng 172 HTX và tăng trên 5.600 thành viên so với năm 2013; 100% HTXNN chuyển đổi và hoạt động theo Luật HTX năm 2012; 60 HTX có nhãn hiệu tập thể; 3 HTX xây dựng sản phẩm OCOP.

Nhờ được hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giúp Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hòa tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng và tăng tính cạnh tranh trên thị trường

Nhìn chung, các HTXNN trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển và hoạt động đúng bản chất; cơ bản khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài; xuất hiện các HTX hoạt động hiệu quả như HTX Rau an toàn Phước Hòa (huyện Cần Đước), HTX Dịch vụ, Sản xuất và Thương mại NN Hương Trang (huyện Mộc Hóa), HTXNN Mỹ Thạnh (huyện Thủ Thừa), HTX Thanh long Quê Mỹ Thạnh (huyện Tân Trụ),... Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của HTXNN trong nền kinh tế.

Nâng cao chất lượng, giá trị nông sản

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Nguyễn Chí Thiện, qua 6 năm triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ Chương trình sản xuất NN ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) gắn với tái cơ cấu ngành NN trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản của HTXNN và nông dân. Chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất NN tốt trong NN, thủy sản đã hỗ trợ 39 HTXNN với diện tích thực hiện 530ha, chủ yếu là cây rau, thanh long, chanh,... kinh phí hỗ trợ thực hiện trên 1,2 tỉ đồng.

Giám đốc HTX Rau an toàn Phước Hòa (xã Phước Vân, huyện Cần Đước) - Kiều Anh Dũng chia sẻ: “Nhờ được hỗ trợ sản xuất NN ƯDCNC giúp HTX tạo ra các sản phẩm bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng, thu nhập và tính cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng và truy xuất được nguồn gốc các sản phẩm”.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành các quyết định phân bổ hỗ trợ HTXNN xây dựng, đầu tư cơ sở chế biến từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ từ các dự án: ACP, VnSAT,... Kết quả, giai đoạn 2013-2022, hỗ trợ 49 HTXNN xây dựng 64 công trình (trụ sở, nhà kho, trạm bơm, nhà lưới,...) với số tiền gần 125 tỉ đồng.

Về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm NN, trong năm 2021, 2022, tỉnh hỗ trợ 24 HTX xây dựng 6 dự án và 18 kế hoạch với diện tích thực hiện 1.100ha, kinh phí hỗ trợ trên 10,2 tỉ đồng. Dự kiến, năm 2023, hỗ trợ 28 HTX xây dựng 8 dự án và 20 kế hoạch với diện tích 1.440ha, số tiền hỗ trợ dự kiến là 7,3 tỉ đồng. Việc triển khai chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ góp phần giải quyết bài toán “được mùa, mất giá” cho HTXNN và người dân.

Ngoài ra, thời gian qua, ngành NN hỗ trợ trên 100 lượt HTXNN tham gia xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Thực hiện Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, đến nay, thành lập được 11 HTXNN trong vùng sản xuất NN ƯDCNC. Toàn bộ sản phẩm của HTX đều được công ty ký kết hợp đồng thu mua.

Thực tế cho thấy, các cơ chế, chính sách hỗ trợ được triển khai, thực hiện toàn diện và hiệu quả trong thời gian qua tạo động lực quan trọng thúc đẩy KTTT nói chung và HTXNN nói riêng phát triển. Nhiều HTX tích cực, chủ động đổi mới phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh để phù hợp yêu cầu mới của thị trường. Qua đó, giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống cho thành viên và người lao động tại địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng KT-XH của tỉnh./.

Theo Báo Long An