Long An: Học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

20/05/2022 - 15:17

Bằng những cách làm thiết thực, việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

A A

Triển khai, quán triệt, thực hiện đồng bộ

Năm qua, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tập trung lãnh, chỉ đạo, cụ thể hóa, ban hành các kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; đồng thời, rà soát, bổ sung nội dung Kết luận 01 vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên (CBĐV).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn chủ đề Các phẩm chất (giá trị cốt lõi) của CBĐV cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong thời kỳ mới làm Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Chuyên đề này được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, triển khai gắn với các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thông qua tổ chức 2 hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, có khoảng 20.000 CBĐV, công chức, viên chức tham dự.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của CBĐV.

Cùng với công tác chuyên môn, Sở Tài nguyên và Môi trường còn tham gia làm tốt công tác xã hội (Trong ảnh: Tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Huệ)

Theo Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Huy Sơn, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt giai đoạn 2021 - 2025; chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo gương Bác trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong Khối đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, định kỳ hàng năm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy có chương trình kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm tăng cường trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ quản lý chủ chốt tại đơn vị trực thuộc, giám sát việc thực hiện công tác tham mưu của ngành trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu của công trình trọng điểm, chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 - 2025,...

Qua kiểm tra, giám sát, Đảng ủy sở đã kịp thời lãnh, chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót tại chi bộ trực thuộc, yêu cầu đề ra những giải pháp cụ thể của đơn vị.

Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp đối với công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở

Là một trong những tập thể điển hình trong học tập và làm theo gương Bác của Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2021, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường đã xây dựng mô hình Nêu cao tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của viên chức, người lao động Phòng Đo đạc bản đồ trong triển khai đo đạc công trình trọng điểm, công trình thuộc chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong điều kiện tình hình dịch Covid -19 hiện nay. Thông qua mô hình trên giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đo đạc, mang lại hiệu quả tích cực làm tăng mức độ hài lòng của người dân và các tổ chức khi có dự án, công trình đi qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thu hồi đất để thực hiện các dự án tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cá nhân trong đơn vị cũng xây dựng những mô hình học Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn như mô hình Nghiên cứu sáng tạo khăn giấy ướt diệt khuẩn từ nước rửa tay diệt khuẩn tự pha chế, cải tiến lắp ráp xe đẩy đa năng phục vụ cho công tác hậu cần phòng, chống dịch Covid-19 của chị Phạm Thị Bích Vân - ĐV Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường. Chị Vân chia sẻ: “Là thanh niên, ĐV trẻ, tôi luôn nỗ lực học tập và làm theo gương Bác trong công việc cũng như cuộc sống. Học tập và làm theo gương Bác giúp tôi hoàn thiện bản thân từng ngày”.

Thiết thực học tập và làm theo gương Bác, các địa phương triển khai, thực hiện nhiều mô hình hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Làm theo gương bác gắn với nhiệm vụ được giao

Qua 1 năm thực hiện Kết luận 01, Sở Giao thông Vận tải được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để đạt kết quả đó, Đảng ủy sở đã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên quán triệt, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết về xây dựng Đảng của Trung ương, Đảng cấp trên. Đảng ủy, chi bộ tiến hành rà soát, đưa việc học tập và làm theo gương Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Văn phòng Sở Giao thông Vận tải xây dựng, thực hiện mô hình Tham mưu giỏi, phục vụ tốt

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Đặng Hoàng Tuấn cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, các chi bộ tiến hành xây dựng mô hình học tập và làm theo gương Bác phù hợp. Điển hình, Chi bộ Văn phòng Sở với mô hình Tham mưu giỏi, phục vụ tốt, Thanh tra Giao thông Vận tải với mô hình Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm tra, xử lý tình trạng mua, bán lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông trên địa bàn tỉnh, Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông với mô hình Rèn luyện đạo đức, lối sống của người ĐV trong chi bộ;...

Không riêng các sở, ngành, qua hoạt động thực tiễn tại các địa phương đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như huyện Bến Lức tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức của CBĐV; huyện Tân Hưng, thị xã Kiến Tường lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đột phá và công trình trọng điểm; huyện Cần Giuộc thực hiện đường dây nóng của Huyện ủy để tiếp nhận thông tin từ người dân và doanh nghiệp,...

Thông qua mô hình Vạn tấm lòng vàng, Mặt trận Tổ quốc xã Thạnh Lợi vận động tặng hàng ngàn phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại xã Thạnh Lợi, địa phương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của huyện Bến Lức, nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được xây dựng, triển khai, thực hiện gắn với chăm lo, nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là mô hình Vạn tấm lòng vàng do UBMTTQ Việt Nam xã chủ trì thực hiện. Gần 2 năm qua, UBMTTQ Việt Nam xã vận động tặng gần 10.000 phần quà trị giá trên 4 tỉ đồng, xây tặng 23 căn nhà trị giá gần 1,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, UBMTTQ Việt Nam xã còn vận động kinh phí bảo trợ hàng tháng cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật; xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống ánh sáng an ninh, trật tự,... với kinh phí xã hội hóa 100%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải nhận định, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những nội dung trọng tâm, đột phá đã tạo những chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT - XH; đồng thời, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua đã tạo động lực để các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, CBĐV và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển./.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những nội dung trọng tâm, đột phá đã tạo những chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT - XH; đồng thời, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải

Theo Báo Long An