Long An thành lập Tổ vận động, hỗ trợ công dân, người lao động làm việc

07/10/2021 - 15:07

Ngày 07-10, UBND tỉnh Long An thành lập Tổ vận động, hỗ trợ công dân, người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh.

A A

Người lao động ở lại địa bàn tỉnh để làm việc được tiêm vắc-xin, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh minh họa

Tổ vận động, hỗ trợ công dân, người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Long An do Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Đại Tánh làm Tổ trưởng.

Đồng thời, thành lập Bộ phận giúp việc Tổ vận động, hỗ trợ công dân, người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Long An do Trưởng phòng LĐVL&GDNN, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Châu Công Rỡ làm Trưởng Bộ phận.

Tổ vận động, hỗ trợ công dân, người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Long An có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ. Đồng thời, phối hợp các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, người lao động ở lại địa bàn để làm việc, được tiêm vắc-xin, sớm ổn định cuộc sống.

Trường hợp sau khi tuyên truyền, vận động nhưng người lao động vẫn có nguyện vọng trở về quê thì tổng hợp danh sách cụ thể báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến để phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp, tổ chức đưa người lao động trở về quê theo nguyện vọng, tuyệt đối không để người lao động tự ý về quê bằng phương tiện cá nhân.

Bên cạnh đó, Tổ phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng của các tỉnh, thành phố nắm danh sách, thống nhất phương án tổ chức đưa, đón người dân Long An từ các tỉnh, thành phố trở về lại địa phương bảo đảm an toàn, chu đáo.

Theo T.H (Báo Long An)