Long An tiếp tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn

06/02/2023 - 14:02

Ngày 5/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cho biết, để giúp doanh nghiệp thiếu đơn đặt hàng giữ chân người lao động đến khi có đơn hàng mới, tỉnh Long An đang triển khai một số phương án hỗ trợ doanh nghiệp và tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn bị cắt giảm thời gian làm việc hằng ngày.

A A

95% người lao động trở lại các doanh nghiệp tại Long An làm việc sau Tết Quý Mão 2023.

Theo đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ 1 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn bị cắt giảm thời gian làm việc hằng ngày, giảm số ngày trong tuần hoặc trong tháng; bị ngừng việc trong vòng 14 ngày, thời gian tính từ 1/10/2022 đến 31/3/2023; hỗ trợ 2 triệu đồng cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương liên tục trong 30 ngày trở lên, thời gian tính từ 1/10/2022 đến 31/3/2023; hỗ trợ 3 triệu đồng cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian tính từ 1/10/2022 đến 31/3/2023.

Theo Liên đoàn Lao động Long An, qua một tuần sau Tết Quý Mão 2023, toàn tỉnh đã có gần 1.500 doanh nghiệp tại 16 khu và 22 cụm công nghiệp hoạt động với hơn 280 nghìn công nhân, người lao động trở lại làm việc, đạt khoảng 95%.

Số lao động chưa quay lại làm việc do một doanh nghiệp thiếu đơn đặt hàng gia công xuất khẩu tiếp tục cho công nhân, người lao động nghỉ việc đến hết tháng 1/2023.

Theo THANH PHONG (Nhân dân)