Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ

28/02/2024 - 15:33

Sáng 28/2, Văn phòng UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công tại số 109 Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

A A

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố nhằm tạo sự chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cách thức làm việc với người dân và doanh nghiệp; vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ.

Đặc biệt khi TP Cần Thơ đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới xây dựng mô hình thành phố thông minh, hướng tới chính quyền điện tử.

2(1).jpg

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu buổi lễ

Trung tâm được thành lập với chức năng là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ thủ tục hành chính đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân và tổ chức, vụ hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy trình.

3(1).jpg

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao các Quyết định thành lập Trung tâm, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo Trung tâm

Đồng thời, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND thành phố; là đầu mối tập trung để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả đối với 1.430 thủ tục hành chính của 16 Sở thuộc UBND thành phố và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.

Trung tâm bố trí 2 tầng làm việc để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức: Tầng 1 bao gồm 10 đơn vị (Sở Xây dựng: 59 thủ tục; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 119 thủ tục; Sở Giao thông vận tải: 124 thủ tục; Sở Y tế: 133 thủ tục; Sở Nội vụ: 98 thủ tục; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 134 thủ tục; Sở Tài nguyên và Môi trường: 93 thủ tục; Sở Thông tin và Truyền thông: 36 thủ tục; Sở Công Thương: 125 thủ tục; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ: 31 thủ tục).

1(1).jpg

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm

Tầng 2 bao gồm 6 đơn vị (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 89 thủ tục; Sở Khoa học và Công nghệ: 53 thủ tục; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 133 thủ tục; Sở Giáo dục và Đào tạo: 78 thủ tục; Sở Ngoại vụ: 05 thủ tục; Sở Tư pháp: 120 thủ tục).

Phát biểu buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố vào hoạt động là một trong những giải pháp thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chủ đề ”tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

4.jpg

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chính thức đưa vào hoạt động

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thời gian tới, Trung tâm cần thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân theo quy định; mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, học tập;

Nâng cao trình độ, xây dựng thái độ, tinh thần làm việc tận tình, công tâm, khách quan; các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ, cử cán bộ, lãnh đạo trực tiếp thẩm định và giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tốt nhiệm vụ tốt đúng theo quy định.

Theo Pháp luật Việt Nam