Sóc Trăng: Đảng bộ xã Hưng Phú phấn đấu phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội

14/09/2023 - 09:12

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Theo đó, kinh tế - xã hội địa phương có bước phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, kiện toàn.

A A

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ảnh: TẤN PHÁT 

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Hưng Phú tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là phát huy thế mạnh sản xuất 2 vụ lúa/năm, kết hợp với trồng màu, phát triển các mô hình chăn nuôi và chú trọng đa dạng các hình thức liên kết hợp tác sản xuất. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, xã đã hỗ trợ người dân thực hiện mô hình cá - lúa với diện tích 20ha, kinh phí hỗ trợ trên 300 triệu đồng và hỗ trợ chuyển đổi 6ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng dứa. Nhờ việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã góp phần tăng giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 130 triệu đồng, tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Anh Nguyễn Hoàng Khải, ấp Phương An 3, cho biết: “Trước đây, gia đình tôi có sản xuất lúa vụ 3 nhưng tỷ lệ rủi ro khá cao. Năm nay, gia đình được xã hỗ trợ cá giống, thức ăn, lúa giống để thực hiện mô hình cá - lúa, gia đình rất phấn khởi. Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, mô hình nuôi cá của gia đình đang phát triển tốt, chắc sẽ mang lại hiệu quả cao”.

Bên cạnh đó, chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng lên, công tác khám, chữa bệnh cho người dân địa phương được thực hiện tốt. Xã Hưng Phú cũng tập trung làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, qua đó đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội, hộ khó khăn trên 25 tấn gạo, tặng 485 phần quà cho các gia đình chính sách, đối tượng hộ nghèo, gia đình khó khăn trong dịp Tết, hỗ trợ cho 7 hộ nghèo cất nhà từ nguồn vận động của Bộ Công an và tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, xã Hưng Phú còn quan tâm thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Từ đầu năm đến nay đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng 3 cầu nông thôn và vận động xã hội hóa đầu tư 3,8km tuyến lộ đal. Chú Phạm Văn Liêm, ấp Phương Hòa 3 cho biết: “Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, gần 30 hộ dân ấp Phương Hòa 3 đã cùng với cha chánh xứ Họ đạo Hậu Bối đóng góp kinh phí, ngày công lao động để bêtông hóa hơn 1km đường nông thôn trong ấp. Từ đó giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi”.

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân chung tay xây dựng quê hương. Ảnh: TẤN PHÁT

Bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Hưng Phú đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng. Theo đồng chí Phan Đức Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Phú, Đảng bộ xã luôn tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức tốt các hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Kết quả có trên 98% đảng viên và 97% cán bộ ngoài Đảng tham gia học tập.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã quan tâm xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và nội dung sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, qua đó hằng năm 100% đảng viên xây dựng bản cam kết.

Ngoài ra, Đảng ủy xã luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và gắn với sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Kết quả qua đánh giá, xếp loại hằng năm không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm trên 91%.

Với quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân địa phương, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Hưng Phú sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Từ đó đưa xã Hưng Phú phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Theo TẤN PHÁT (Báo Sóc Trăng)