Tiền Giang: Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng

02/10/2023 - 14:40

Khuyến học, khuyến tài là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Những năm gần đây khuyến học, khuyến tài đã trở thành một phong trào rộng khắp, lôi cuốn cả cộng đồng cùng tham gia.

A A

Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang phối hợp tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Như Ngọc

Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang thành lập vào năm 1999. Kể từ ngày thành lập đến nay, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hăng say cống hiến của đội ngũ cán bộ làm khuyến học và sự tham gia của đông đảo người dân mà phong trào khuyến học tỉnh nhà đã nhanh chóng phát triển.

Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 11 Hội Khuyến học cấp huyện, thành, thị; 172 Hội cấp phường, xã; 3.172 chi hội và Ban Khuyến học với tổng số hội viên toàn tỉnh là 388.021 người.

Hội Khuyến học Việt Nam chính thức được thành lập vào ngày 29-2-1996 theo Quyết định 122 của Thủ tướng Chính phủ và ngày 2-10-1996, Hội được chính thức ra mắt nhân dân cả nước. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định giao nhiệm vụ cho Hội Khuyến học và các cấp chính quyền thực hiện các mô hình: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và hiện nay là Công dân học tập trong phạm vi cả nước.

Kể từ ngày thành lập đến năm 2008, phong trào khuyến học đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực nên ngày 16-9-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1272 lấy ngày 2-10 hằng năm là Ngày Khuyến học Việt Nam.

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh Tiền Giang đạt nhiều hiệu quả tích cực, xây dựng xã hội học tập ngày càng lan tỏa, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, góp phần vào thành công của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị phát triển mạnh mẽ. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình, phương thức học tập, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ngày càng phát triển, đáp ứng đa dạng nhu cầu người học. Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có 362.454 “Gia đình học tập”, 477 “Dòng họ học tập”, 987 “Cộng đồng học tập ấp, khu phố”,  942 “Đơn vị học tập”.

Hoạt động khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Theo đó, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang đã tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tích cực vận động, kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm, đoàn thể, nhân dân tham gia xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài thường xuyên hỗ trợ sinh viên, học sinh nỗ lực phấn đấu trong học tập.

Hội Khuyến học Việt Nam cũng vừa phát động phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”. 

Phong trào hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số với mỗi cá nhân, từng gia đình. Tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình học tập, lấy người dân là trung tâm, đảm bảo mỗi người thực hiện tốt mô hình Công dân học tập.

Trong đó, chú trọng việc tự học sử dụng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả thực chất, bền vững phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ, góp phần xây dựng xã hội số ở Việt Nam…

Trong năm 2022, Quỹ Khuyến học, khuyến tài của các cấp Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang đã vận động được trên 51,812 tỷ đồng để hỗ trợ, cấp bàn ghế, thiết bị dạy học cho một số trường học khó khăn và trao tặng hàng trăm suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Riêng 9 tháng năm 2023, các cấp Hội Khuyến học tỉnh cũng đã hỗ trợ hàng trăm suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời”, tập trung đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu. Theo đó, chú trọng phát huy lĩnh vực xã hội hóa giáo dục trong các tầng lớp nhân dân nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển theo quan điểm “Sự nghiệp giáo dục là của toàn dân”.

Đồng thời, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội Khuyến học ở cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi, rộng khắp.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh tăng cường củng cố kiện toàn tổ chức Hội các cấp và phát triển hội viên, đặc biệt phát triển hội viên là đảng viên, hội viên là phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên trong đơn vị giáo dục.

Tích cực vận động nguồn kinh phí để có điều kiện cấp học bổng, trợ cấp cho nhiều học sinh, sinh viên khó khăn, hiếu học, từng bước tiến tới thực hiện Chương trình học bổng “Học không bao giờ cùng” (hỗ trợ học phí và điều kiện cho người lớn học tập) và học bổng khuyến tài hằng năm cho học sinh, sinh viên…

Theo HỮU NGHỊ (Báo Ấp Bắc)