Tiền Giang: Sẽ đóng 3 đập thép Trà Tân, Ba Rài và Phú An nếu mặn xâm nhập sâu

06/11/2023 - 08:52

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 - 2024 sẽ xuất hiện sớm và sâu hơn so với TBNN, một số thời điểm tương đương năm 2015 - 2016, 2019 - 2020. Để chủ động ứng phó hạn, mặn, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành phương án phòng, chống. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung ứng phó xâm nhập mặn, bảo vệ vùng sản xuất cây ăn trái.

A A

Tiền Giang đã lên phương án để ứng phó xâm nhập mặn tại các cửa sông lớn ra sông Tiền.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn, hiện 6 cống ngăn mặn trên đường tỉnh 864 và cống âu Nguyễn Tấn Thành cơ bản sẵn sàng ngăn mặn trong mùa khô năm 2024.

Riêng trên địa bàn huyện Cai Lậy còn 3 cửa sông lớn gồm: Trà Tân, Ba Rài, Phú An. Tỉnh đã chủ động chọn các vị trí khi mặn đến sẽ ngăn bằng các đập thép, đập tạm.

Cụ thể, phương án mà ngành Nông nghiệp đưa ra là trong trường hợp khi độ mặn trên sông Hàm Luông tại Vàm Mơn, huyện Chợ Lách, cách sông Tiền 9 km từ 1,5-:-2,0 g/l và có xu thế tiếp tục tăng sẽ tiến hành đắp 3 đập thép ngăn mặn gồm: Trà Tân, Ba Rài và Phú An.

Đồng thời, tổ chức 3 điểm bơm chuyền tại các cống: Đông Tà Lượt, Tây Tà Lượt, cống 26-3… nếu xảy ra thiếu nước do đắp 3 đập thép ngăn mặn. Về lâu dài, sẽ đề xuất xây dựng các đập thép kiên cố như các cống ngăn mặn trên đường tỉnh 864 đã hoàn thành.

“Trong tuần tới, ngành Nông nghiệp sẽ có cuộc họp để bàn sâu về phương án ngăn mặn cho các cửa sông lớn còn lại và 2 cù lao Ngũ Hiệp, Tân Phong (huyện Cai Lậy) trong mùa khô tới” -  đồng chí Nguyễn Văn Mẫn thông tin thêm.

Theo T. ĐẠT (Báo Ấp Bắc)