Tiền Giang xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc

16/03/2023 - 08:48

Chiều 15/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

A A

Quang cảnh hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện, tỉnh Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, kiện toàn; kinh tế tiếp tục phát triển, môi trường đầu tư thông thoáng, chỉ số năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện.

Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; chính sách an sinh xã hội đạt được những kết quả tích cực.

Tình hình chính trị xã hội ổn định, tiềm lực quốc phòng-an ninh, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Tiền Giang đạt khá cao, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức trung bình của cả nước, tạo cơ sở để tăng cường sức mạnh tổng hợp, tiềm lực bảo vệ Tổ quốc. Địa phương đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng phát triển văn hóa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân nhân. Quốc phòng, an ninh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Trong thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm cho rằng: Tiền Giang cần cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh các khu, cụm công nghiệp; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân, tăng cường sức mạnh nội sinh trong bảo vệ Tổ quốc; phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng phương án, phân công trách nhiệm, quy trình, nguồn lực cụ thể ứng phó hiệu quả với những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, lũ, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Nhân dân