Tiếp nhận Dự án "Nâng cao thu nhập cho các hộ dân nghèo của tỉnh Vĩnh Long"

28/03/2023 - 09:35

Ngày 27/3, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ tiếp nhận Dự án “Nâng cao thu nhập cho các hộ dân nghèo của tỉnh Vĩnh Long”, giai đoạn 2023-2025, do Tổ chức Merry Year International (MYI)- Hàn Quốc tài trợ.

A A

Theo đó, tổ chức MYI chuyển giao nguồn vốn viện trợ không hoàn lại với số tiền hơn 12 tỷ đồng cho Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao thu nhập cho các hộ dân nghèo của tỉnh Vĩnh Long”, triển khai trong giai đoạn 2023-2025.

Hội LHPN tỉnh tiếp nhận dự án.

Nội dung hoạt động của đề án là tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Với nguồn vốn được hỗ trợ, Hội LHPN tỉnh đề ra mục tiêu hỗ trợ ít nhất 850 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn không lãi suất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; xây dựng và sửa chữa ít nhất 30 mái ấm tình thương và hỗ trợ 1.500 phụ nữ, trẻ em nghèo, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với hình thức trợ giúp an sinh xã hội phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lễ tiếp nhận dự án khẳng định hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam, Hàn Quốc.

Đề nghị Hội LHPN tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng theo các quy định của Nhà nước; giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống; góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Vĩnh Long