Trà Vinh: Đôn Xuân “gỡ khó” xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

01/12/2023 - 10:08

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, những năm qua tình hình kinh tế và đời sống Nhân dân trên địa bàn xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải có bước phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định, kinh tế có bước phát triển. Trên cơ sở đạt xã nông thôn mới (NTM), xã Đôn Xuân triển khai các hoạt động xây dựng xã NTM nâng cao.

A A

Xã Đôn Xuân cấp thẻ ATM cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng, xã Đôn Xuân gặp không ít những khó khăn, vướng mắc làm cho tiến độ xây dựng chưa được như mong muốn. Trước những khó khăn, thách thức trong công tác triển khai thực hiện, xã đã có nhiều giải pháp “gỡ khó” quyết tâm xây dựng thành công xã NTM nâng cao.

Qua kết quả tự rà soát, đánh giá các tiêu chí, xã Đôn Xuân đạt 15/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, là một xã có đông đồng bào Khmer (trên 60%), mặt bằng dân trí không đồng đều và tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp nên công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ các tiêu chí còn hạn chế nên các tiêu chí đã đạt theo tiêu chí NTM nâng cao vẫn còn thấp.

Bên cạnh, xã Đôn Xuân còn một số tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM giai đoạn 2021 - 2025, như: tiêu chí thứ 10 (thu nhập); tiêu chí thứ 13 (tổ chức sản xuất); tiêu chí thứ 15 (y tế)… Theo đó, tiêu chí số 10, quy định thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt từ 56 triệu đồng/người/năm trở lên; năm 2024, đạt từ 59 triệu đồng/người/năm trở lên. Đây là tiêu chí mà xã Đôn Xuân cơ bản có thể đạt. Theo đó, tập trung giải quyết các vấn đề hỗ trợ vốn thúc đẩy sản xuất, phát huy các nguồn vốn trong các hội đoàn thể. Thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tạo thu nhập cho người dân.

Đối với tiêu chí 13, xã Đôn Xuân quy hoạch tiểu vùng I thuộc các ấp nằm hướng Nam Tỉnh lộ 914, gồm: Bà Nhì, Cây Da, Chợ, Cây Cồng, Lộ Sỏi A đây là vùng nước lợ, nguồn kinh tế chủ yếu là nuôi thủy sản và trồng lúa hữu cơ. Tiểu vùng II, các ấp nằm hướng Bắc Tỉnh lộ 914, gồm: Lộ Sỏi B, Xóm Tộ, Quản Âm, Bà Giam A, Bà Giam B, đây là vùng nước ngọt chủ yếu là sản xuất trồng lúa và trồng màu. Xã đã có quy hoạch 50ha đất lúa chuyển sang trồng màu nhưng khó triển khai do một số hộ dân còn sản xuất theo tập quán cũ, khó chuyển đổi.

Hợp tác xã nông nghiệp Đôn Xuân được thành lập, với 56 thành viên, vốn điều lệ trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, hoạt động chưa thật sự hiệu quả. Để thúc đẩy chuyển đổi sản xuất, xã thành lập 01 tổ khuyến nông cộng đồng theo Quyết định số 805/QĐ-UBND, ngày 20/7/2022, của UBND xã Đôn Xuân có 12 thành viên. Thời gian qua, xã Đôn Xuân đã nỗ lực vận động người dân chuyển đổi sản xuất, xây dựng vùng sản xuất lúa sạch với diện tích khoảng 100ha gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, xây dựng thành công mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, liên kết với cơ sở thu mua lúa Trần Thị Keo, ấp Lộ Sỏi B.

Đối với tiêu chí thứ 15, các chỉ tiêu của tiêu chí đặt ra là xã phải đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi dưới 19%, tỷ lệ dân số có sổ khám, chữa bệnh điện tử trên 50%, người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%. Qua rà soát, đánh giá, từ năm 2018 đến năm 2022, xã Đôn Xuân được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT, ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. Toàn xã có 54/946 trẻ dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, chiếm 5,9%, số người có sổ khám chữa bệnh điện tử tại Trạm Y tế xã là 7.405/13.684 lượt người khám, đạt 54,11%. Tuy nhiên, xã Đôn Xuân hiện chỉ có 8.205/11.492 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 79,39% (chỉ tiêu trên 95%).

Để khắc phục khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu này, xã đề ra các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân về ý nghĩa thiết thực của bảo hiểm y tế đối với chăm sóc sức khỏe và quyền lợi kinh tế khi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế để người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Xã đã thành lập tổ vận động, các thành viên của tổ đến từng hộ gia đình để vận động, chia sẻ, thuyết phục người dân. Địa phương cũng tranh thủ các nguồn lực và sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc mua bảo hiểm y tế cho người dân, nhất là đối với những hộ khó khăn. Ngoài ra, địa phương phát huy vai trò của các đoàn thể, Ban Nhân dân các ấp vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, các tiêu chí về môi trường, về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán qua chuyển khoản, hạn chế dùng tiền mặt của xã còn đạt thấp. Địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để “gỡ khó” những tiêu chí đạt thấp hoặc chưa đạt để từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Đôn Xuân hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao vào năm 2025.

Đồng chí Trần Trường Sơn, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Đôn Xuân chia sẻ, trước những khó khăn, thách thức của điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, địa phương tập trung thực hiện nhiều giải pháp, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, sự tư vấn, hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn và tập trung phát huy nội lực của tập thể cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể và Nhân dân phấn đấu xây dựng xã Đôn Xuân đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2025.

Theo THANH NHÃ (Báo Trà Vinh)