Tuyến đường cờ Tổ quốc ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

04/06/2024 - 10:12

Ban CHQS huyện Phong Điền, Bộ CHQS TP Cần Thơ vừa phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền.

A A

Tuyến đường này dài hơn 700m với 80 cột cờ, tổng kinh phí thực hiện hơn 40 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.


  Cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực tham gia thực hiện công trình.


 Đây là một trong những công trình của LLVT huyện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.


 Tham gia xây dựng công trình còn có các cựu chiến binh.


Công trình sau khi hoàn thành. 

Theo PHƯƠNG NHẬT (Quân đội nhân dân)