Bến Tre: Bình Đại xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị dừa

01/12/2023 - 09:46

Dừa là một trong 4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực (cùng với bò, nhãn, tôm biển), được huyện Bình Đại tập trung xây dựng, phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị. Toàn huyện Bình Đại có tổng diện tích vườn dừa hơn 8.195ha, trong đó, diện tích cho trái chiếm 7.800ha. Sản lượng trung bình mỗi năm đạt trên 70 triệu trái.

A A

Nhà máy chế biến dừa xuất khẩu của Công ty Dừa Xanh xã Long Hòa.

Qua hơn 2 năm, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, sản phẩm dừa trên địa bàn huyện đã được xây dựng và hoàn thiện bước đầu mang lại nhiều kết quả.

Đến nay, huyện đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp thành lập các tổ liên kết sản xuất theo chuỗi, kết quả đã thành lập được 14 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, xây dựng được vườn dừa hữu cơ 2.810,75ha, trong đó, vườn dừa hữu cơ đã đạt chứng nhận là 1.360,01ha, hiện đang thực hiện chuyển đổi hơn 1.450ha. Đặc biệt, mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm dừa hoạt động hiệu quả, đầu ra sản phẩm được Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới, Công ty Betrimex, Công ty cổ phần Chế biến dừa Á Châu ký kết hợp đồng thu mua dừa trái từ các xã Vang Quới Tây, Phú Vang, Phú Long, Thạnh Trị, Thới Lai, Vang Quới Đông, Lộc Thuận. Tính riêng trong năm 2023, các công ty đã thu mua dừa tại các xã trên địa bàn huyện trên 6.465.372 trái.

Hiện nay, giá dừa trên thị trường có bước cải thiện, đặc biệt giá dừa được các công ty, doanh nghiệp bao tiêu thu mua cao hơn giá thị trường từ 5 - 10%, nhờ đó, đời sống người trồng dừa được nâng lên đáng kể.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Đại, trong quá trình hội nhập, để dừa trên địa bàn huyện tìm được thị trường tiêu thụ ổn định và phát triển bền vững, thời gian qua, gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị, huyện đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm chủ lực trên địa bàn. Bước đầu đã xây dựng hiệu quả 8 HTX nông nghiệp thành vùng sản xuất tập trung đạt chứng nhận hữu cơ có liên kết với doanh nghiệp thực hiện chuỗi giá trị, với diện tích 2.810,75ha, đạt trên 57% HTX nông nghiệp của huyện gồm: HTX Nông nghiệp Châu Hưng, HTX Nông nghiệp Vang Quới Tây, HTX Nông nghiệp Vang Quới Đông, HTX Nông nghiệp Thới Lai, HTX Nông nghiệp Phú Vang, HTX Nông nghiệp Lộc Thuận, HTX Nông nghiệp Kiến Phú xã Phú Long và HTX Nông nghiệp Thành Thành Công xã Thạnh Trị.

Bên cạnh đó, huyện đang tập trung xây dựng thí điểm vùng sản xuất dừa hữu cơ tập trung gắn với phát triển chuỗi giá trị tại xã Vang Quới Tây với diện tích 300ha và liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty Betrimex. Đây là một lợi thế để huyện thực hiện mục tiêu phát triển chuỗi giá trị dừa theo hướng bền vững và phấn đấu chuyển đổi tăng thêm 1.450,7ha, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng cho biết: Theo định hướng quy hoạch phát triển đến năm 2025, huyện phấn đấu xây dựng vườn dừa hữu cơ đạt khoảng 3.000ha. Huyện sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị trái dừa gắn với xây dựng HTX kiểu mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về phát triển chuỗi giá trị dừa theo hướng hữu cơ. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX nông nghiệp hiện có và vận động người dân tham gia tập huấn quy trình canh tác dừa theo hướng hữu cơ và bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, huyện sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất và tiêu thụ với các công ty, doanh nghiệp để nâng cao sản lượng thu mua dừa hàng năm, nhằm góp phần tăng lợi nhuận cho nông dân.

Theo THANH HƯƠNG (Báo Đồng Khởi)