Bến Tre: Quyết tâm tạo bước đột phá trong năm 2023

27/01/2023 - 18:18

Năm 2022, các sở, ngành tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bước sang năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Với quyết tâm tạo bước đột phá, các sở, ngành tỉnh sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Sau đây là ghi nhận ý kiến của lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

A A

Ê kíp tim mạch can thiệp Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu thực hiện tiểu phẫu cho bệnh nhân. Ảnh: Phan Hân

* Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu: Trong năm 2023, Chi ủy và Ban giám đốc sở sẽ tập trung triển khai các hoạt động tập trung như sau: Tiếp tục triển khai các công việc trọng tâm, các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án Chuyển đổi số (CĐS). Triển khai, hỗ trợ nhân rộng các mô hình CĐS cấp huyện, cấp xã. Hướng dẫn các tổ CĐS cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện tốt CĐS trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến với các hệ thống thông tin ngành dọc và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tăng cường tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ các ngành thực hiện CĐS trên các lĩnh vực ưu tiên. Tiếp tục thực hiện các thủ tục thành lập khu công nghệ thông tin của tỉnh. Phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện các ký kết. Tổ chức các lớp đào tạo về an toàn thông tin, CĐS.

Đảm bảo 100% các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng tiêu chí. Nâng cấp mạng lưới hạ tầng bưu chính viễn thông, nâng cao năng lực, dung lượng, mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đáp ứng nhu cầu người dân. Triển khai đồng bộ mạng băng thông rộng, nâng tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động thông minh. Tiếp tục định hướng các cơ quan báo chí, xuất bản của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền theo chủ trương, nghị quyết, phản ánh tình hình chính trị, kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý thông tin, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, lan tỏa thông tin tích cực, định hướng, tạo sự đồng thuận xã hội, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá.

* Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Bàn: Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy sở chú trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực của ngành và thực hiện công tác đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, sự kiện chính trị năm 2023. Tiếp tục triển khai, quán triệt và xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao. Hướng dẫn phương pháp, tổ chức mô hình mẫu và hoạt động kết nối, khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở. Quan tâm hoạt động thể dục thể thao, thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch, nhất là thúc đẩy các hoạt động liên kết, xúc tiến, quảng bá du lịch.

* Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) La Thị Thúy: Tỉnh ủy đã xây dựng Nghị quyết năm 2023, với chủ đề là “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Quán triệt chủ đề năm, ngành GD&ĐT nâng cao ý thức trách nhiệm để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu liên quan ngành GD&ĐT. Cụ thể, tăng cường các giải pháp phát triển trường ngoài công lập, trong đó chú trọng phát triển đối với giáo dục mầm non và quan tâm phát triển đối với giáo dục phổ thông. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18-6-2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 2-4-2022 về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Song hành với nhiệm vụ đổi mới giáo dục, ngành tập trung thực hiện công tác CĐS ngành giáo dục. Thực hiện tốt công tác tham mưu rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị cho các cơ sở giáo dục. Quan tâm công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh; xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết với nghề và tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo nâng cao giá trị nghề nghiệp. Trước mắt, ngành sẽ thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2022-2023 “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng GD&ĐT”.

* Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán: Trong bối cảnh các loại dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh và mô hình bệnh tật liên tục thay đổi, phía trước sẽ còn không ít khó khăn nhưng ngành đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Quán triệt chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Tỉnh ủy năm 2023, ngành y tế triển khai trong toàn ngành với mục tiêu mỗi cán bộ y tế đoàn kết, đồng thuận, luôn vững vàng đối mặt với những thách thức để hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tỉnh nhà.

Toàn ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, kiểm soát tốt dịch Covid-19, ra sức khống chế tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm gây ra. Duy trì thành quả đạt được về kiểm soát dịch bệnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và phục hồi chức năng. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vắc-xin, sinh phẩm, vật tư thiết bị y tế. Phát triển ứng dụng công nghệ và CĐS ngành y tế. Triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Phấn đấu đạt 10,05 bác sĩ/vạn dân, 32,1 giường bệnh/vạn dân, từ 95% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

Theo Báo Đồng Khởi