Bến Tre: Thí điểm mô hình phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh

09/05/2023 - 09:08

Ngày 8-5-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức họp triển khai thực hiện mô hình thí điểm “Mô hình phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh gắn với nâng cao vai trò tổ chức và quản lý cộng đồng tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”.

A A

Học sinh tham quan và trải nghiệm tại Nông trại Hải Vân, xã Tân Mỹ.

Bộ NN&PTNT đã phê duyệt danh mục mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn cho 18 mô hình của 18 tỉnh (Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP ngày 14-4-2023). Trong đó, Bến Tre có “Mô hình phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh gắn với nâng cao vai trò tổ chức và quản lý cộng đồng tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”. Đây vừa thách thức vừa là cơ hội để cộng đồng người dân xã Tân Mỹ góp sức phát triển du lịch nông thôn, đồng thời phát triển kinh tế địa phương bền vững.

Tại xã Tân Mỹ nói riêng, huyện Ba Tri nói chung, Nông trại Hải Vân - Sân chim Vàm Hồ là 1 điểm du lịch chủ lực, kết nối với các vệ tinh là người dân, các hộ gia đình, các hợp tác xã của xã Tân Mỹ và các khu vực nông thôn lân cận, các điểm du lịch tại địa phương theo nguyên tắc hài hòa lợi ích thúc đẩy phát triển bền vững mô hình du lịch nông thôn. Đặc biệt chú trọng mối quan hệ giữa 5 chủ thể: Cơ quan quản lý - cộng đồng dân cư - hiệp hội nghề - doanh nghiệp - khách du lịch.

Mục đích triển khai mô hình thí điểm sẽ nhằm chia sẻ giá trị văn hóa cộng đồng, bảo vệ môi trường tạo không gian xanh, phát triển sản phẩm nông nghiệp mỗi xã một sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập kinh tế, đời sống tinh thần cho người dân xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre gắn với động lực xã hội hóa dịch vụ du lịch cộng đồng. Tổng vốn đầu tư trên 25 tỷ đồng, trong đó vốn nông thôn mới phân bổ 10 tỷ đồng, còn lại là đối ứng của địa phương, đơn vị được chọn xây dựng mô hình.

Tại cuộc họp triển khai, Giám đốc Sở NN&PTNT Đoàn Văn Đảnh đã giao UBND huyện Ba Tri làm đầu mối triển khai, xác định rõ mục tiêu mô hình. Các đơn vị liên quan hoàn thành xây dựng kế hoạch đến ngày 20-5-2023 để trình tham mưu UBND tỉnh vào cuối tháng 5-2023.

Theo CẨM TRÚC (Báo Đồng Khởi)